בריטניה: טיוטת הנחיה חדשה על אחריות וניהול תאגידי של אנונימיזציה

אולי יעניין אותך גם

רגולטור הפרטיות בבריטניה (Information Commissioner's Office - ICO) פרסם לאחרונה פרק חדש בטיוטת ההנחיה המתגבשת על אנונימיזציה, פסבדונימיזציה וטכנולוגיות להגברת הפרטיות (Privacy Enhancing Technologies). הפרק החדש - הרביעי במספרו - עוסק באחריות וניהול תאגידי של נושאים אלה (Accountability and Governance). שלושת הפרקים הקודמים עסקו במבוא לאנונימיזציה, כושר זיהוי (identifiability) ופסבדונימיצזיה.

הפרק החדש מפרט על אודות התהליכים המומלצים של ניהול תאגידי בארגון שמבצע אנונימיזציה של מידע. תהליכים אלה כוללים טיפול בסיכוני הפרטיות הכרוכים באנונימיזציה ובשימוש במידע אנונימי באמצעות תסקירי השפעה על הפרטיות (Data Protection Impact Assessment - DPIA), הערכת האפשרות לזיהוי מחודש (re-identification) בתרחישים שונים של הצלבת המידע האנונימי עם מידע נוסף, בחירה נכונה של אמצעי האנונימיזציה ויישום נכון שלו, שקיפות כלפי נושאי המידע, ווידוא מתמשך שתהליכי האנונימיזציה שיושמו ממשיכים להגשים את תכליתם גם לאור התפתחויות במדעי המידע ובאמצעים הטכנולוגיים הזמינים. הפרק גם סוקר הוראות חקיקה אחרות שרלוונטיות לשימוש במידע אנונימי, כגון חוק חופש המידע.

פרקים עתידיים במדריך המתגבש יעסקו באנונימיזציה ומחקר, תפקידן של טכנולוגיות להגברת פרטיות, פתרונות טכנולוגיים ואפשרויות לשיתוף מידע ומקרים לדוגמה. כלל הפרקים פתוחים להערות הציבור עד לספטמבר 2022.