הרשות מפרסמת טיוטת הנחיה על פרטיות בשירותי רפואה מרחוק

אולי יעניין אותך גם

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה טיוטת הנחיה להערות הציבור שעניינה חובות בתחום הגנת המידע ופרטיות המוטלות על ארגוני בריאות וקליניקות, מטפלים, וספקים טכנולוגיים חיצוניים המעורבים בשרשרת האספקה של שירותי רפואה מרחוק. טיוטת ההנחיה מתייחסת למגוון רחב של השירותים הנכללים במונח "רפואה מרחוק" (Tele-Health), החל ביישומים להצגת מידע רפואי למטופל, יישומים למפגש וירטואלי מרוחק בין מטפל למטופל, שירותים לניטור, איסוף והעברת מידע בריאותי מהמטופל לגורם מטפל, ושירותי אבחון ראשוניים מבוססי בינה מלאכותית.

טיוטת ההנחיה מדגישה את הסיכונים האפשריים בתחום הגנת מידע ופרטיות שכרוכים בשירותי רפואה מרחוק, בהם סיכוני הפרת סודיות וזליגת מידע, חוסר שקיפות כלפי המטופלים על איסוף המידע והשימושים בו, ואיסוף מידע עודף ומיותר מעבר לנדרש למטרות השירות הרפואי. ההנחיה גם ממפה את הוראות הדין, הרגולציה והאתיקה המקצועית הרלוונטיות לשירותי רפואה מרחוק, לרבות חוק זכויות החולה, חוזר מנכ"ל משרד הבריאות על שירותי בריאות מרחוק, הוראות משרד הבריאות בדבר הקוד האתי לשמירת סודיות ופרטיות מטופלים וכללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל.

טיוטה ההנחיה גם מפרטת את הצעדים שמטפלים, מוסדות בריאות וספקי שירותים רלוונטיים נדרשים לבצע בתחום הגנת המידע ופרטיות, בהם:

  • ציות לעיקרון צמידות-המטרה באיסוף ושימוש במידע רפואי
  • היתרון והחשיבות של עריכת תסקיר השפעה על הפרטיות בשלב מוקדם של תכנון מערכת מידע לשירותי בריאות מרחוק
  • שקיפות כלפי המטופלים וקבלת הסכמתם, בדגש על הסכמה נפרדת, אופציונלית וחופשית לשימוש במידע רפואי למטרה החורגת מהצורך המינימלי של הענקת השירות הרפואי (למשל, לצורכי מחקר או ייעול השירות).
  • שקיפות מוגברת כפלי מטופלים במקרים בהם נעשה שימוש באלגוריתמים מבוססי בינה-מלאכותית.
  • צמצום מידע כך שייאסף, יעובד ויישמר המידע המינימלי הדרוש למתן השירות הרפואי, ומידע מיותר שכבר אין בו צורך יימחק תוך פרקי זמן קצרים.
  • קיומה של מסגרת הסכמית, אבטחתית ופיקוחית מתאימה בין המטפל או ארגון הבריאות לבין ספק שירותים טכנולוגיים המסייע בעיבוד מידע אישי.
  • יישום אמצעים מוגברים לאימות זיהוי המטופל ומורשי גישה למידע.
  • יישום תהליכים נאותים (כגון גריטה) בעת סיום השימוש באמצעי חומרה שיכולים לאגור מידע אישי.
  • הבהרות והמלצות למטפלים במפגש מקוון עם מטופל.

טיוטת ההנחיה פתוחה להערות הציבור עד ל-31.3.2022.