נציבות האיחוד האירופי הגישה הצעה לתקנות מידע חדשות

אולי יעניין אותך גם

נציבות האיחוד האירופי פרסמה שלשום את הצעתה לתקנות מידע חדשות שנועדו להבטיח גישה פתוחה וחופשית למידע דיגיטלי עבור עסקים, מוסדות אקדמיה ומחקר, ארגוני מינהל ציבורי, צרכנים והחברה בכללותה. התקנות המוצעות לא עוסקות כלל במידע אישי, אלא בעיקר במידע טכני. בין היתר, התקנות יאפשרו לצרכנים לגשת ולהשתמש באופן חופשי במידע שמייצרים רכיבי אינטרנט-של-הדברים (Internet-of-Things - IoT) - מידע שכיום חסום לגישה על-ידי יצרני הרכיבים. התקנות גם ימנעו ניצול לרעה של חוסר איזון בכוח המו"מ על חוזים לשיתוף מידע ויבטיחו כי במקרי חירום רשויות מדינה יוכלו לגשת למידע שמחזיק המגזר הפרטי אם הוא חיוני לצורך התמודדות עם אירוע החירום.

התקנות החדשות גם נועדו לתמוך במעבר קל יותר של צרכנים בין שירותי מידע מתחרים ולהסדיר העברות מידע למדינות חוץ-אירופאיות בשל החשש מפני גישה פסולה של ממשלות זרות למידע. מקור: הודעה לעיתונות של נציבות האיחוד האירופי.