דוח מררי: המשטרה מפעילה רוגלות - אבל בצו שיפוטי

אולי יעניין אותך גם

אין אינדיקציה לכך שמשטרת ישראל הדביקה, או ניסתה להדביק, מכשירי טלפון של מי מרשימת האנשים שפורסמו, באמצעות מערכת פגסוס ללא צו שיפוטי. כך מצא צוות מיוחד שמינה היועץ המשפטי לממשלה כדי לבדוק את הטענות שעלו בתחקיר כלכליסט לפיהן המשטרה ביצעה האזנות סתר למכשירי טלפון של אנשי ציבור ואזרחים באופן לא חוקי ותוך חריגה מסמכותה.

בראש הצוות עמדה המשנה ליועמ"ש לעניינים פליליים, עו"ד עמית מררי, והיו חברים בו גם שני ראשי אגפים בדימוס בשב"כ - צפריר כץ שעמד בראש האגף הטכנולוגי בשירות ואיל דגן שעמד בראש אגף חקירות של השב"כ. הצוות הסתייע בעובדי שירות הביטחון הכללי והמוסד, המומחים בטכנולוגיה הרלוונטית.  הבדיקות בוצעו הן על גבי ממשק המשתמש במערכת פגסוס של NSO המשמשת את המשטרהוהן על בסיס נתונים ש-NSO סיפקה לבקשת הצוות מבסיס הנתונים הפנימי המהווה את ליבת המערכת. הדו"ח מציין שהבדיקה כיסתה את כל שיטות הפעולה המשמשות את המשטרה, על כלל תרחישי השימוש השונים
במערכת, ונבדקו גם רשומות שנמחקו.

לפי ממצאי צוות הבדיקה, מתוך כל המספרים שתחקיר כלכליסט טען כי הודבקו בפגסוס, רק בשניים בוצע ניסיון הדבקה – בשני המקרים לאחר קבלת צו בית משפט – ורק אחד משני הניסיונות צלח. יתר המספרים שנבדקו לא הופיעו בבסיס הנתונים של המערכת, כך שלא נמצאה אינדקציה כי נדבקו. הדו"ח חושף כי המשטרה הכניסה לשימוש לאחרונה גם מערכת נוספת המשמשת להאזנה לתעבורת המידע של מכשירי טלפון נייד. גם את המערכת הזו בדק צוות הבחינה.

בסיכום קובע הצוות כי "אין כל אינדיקציה לכך שמשטרת ישראל הדביקה באמצעות מערכת פגסוס שבידיה ללא צו שיפוטי, מכשיר טלפון של מי מבין רשימת האנשים שפורסמו בתקשורת. יתרה מזאת, על בסיס בדיקה שנערכה בכל המקרים בהם המידע שנשלף מהמערכת אפשר לבדוק זאת, לא נמצאה גם כל אינדיקציה לניסיונות הדבקה".

ככל שלא יוחלט אחרת, הצוות עתיד להמשיך ולבחון, בין השאר, את העיסוק המשטרתי בהאזנות סתר באמצעות פגסוס ללא צו שיפוטי גם מעבר לרשימת האנשים שפורסמו, כמו גם את מידת ואופן התאמתם של הכלים המצויים בידי המשטרה לסמכויות הנתונות לה לפי חוק, והאינדיקציות לחריגה מסמכויות אלה.