מבצע פיקוח אירופי על הגנת המידע בשימוש ממשלתי בענן

אולי יעניין אותך גם

מועצת הרשויות הלאומיות להגנת מידע במדינות האיחוד האירופי (EDPB) יחד עם הרשות המפקחת על הגנת מידע במוסדות האיחוד האירופי (EDPS) התניעו השבוע מהלך מתואם לבחינת השימוש הממשלתי בתשתיות ענן באירופה והציות לחוקי הגנת המידע ביבשת אגב השימוש הזה. ה-EDPB מדגיש כי השימוש בתשתיות ענן מעורר אתגרים מבחינת הציות לחוקי הגנת המידע וכי המהלך המתואם נועד להגביר את רמת הציות לחקיקת הגנת המידע.

מהלך הפיקוח ישתרע על יותר מ-75 מוסדות ממשלתיים במגוון מגזרים בהם בריאות, חינוך, כלכלה, מיסוי ושירותי טכנולוגיה. בהתאם לנסיבות, הפיקוח עשוי לכלול בירור עובדתי, שאלונים לבחינת הצורך בחקירה רשמית, פתיחת חקירה רשמית והשלמתה. הפיקוח יעסוק בין היתר בהיבטים של העברות מידע בינלאומיות ומערכת היחסים החוזית בין בעל השליטה במידע לבין מעבד המידע. ה-EDPB יפרסם דו"ח על הממצאים המצרפיים מכלל הפיקוחים לפני תום השנה. מקור: הודעת ה-EDPB.