אירופה: פגסוס של NSO לא בבית ספרנו

אולי יעניין אותך גם

הרשות המפקחת על הגנת מידע במוסדות האיחוד האירופי (EDPS), פרסמה היום הערות מקדמיות בדבר השימוש בתוכנות רוגלה מודרניות, וקראה לאסור את השימוש בתוכנת פגסוס של NSO.

לפי ה-EDPS, השימוש בתוכנות רוגלה מודרניות, כדוגמת פגסוס, מעוררת שאלות משמעותיות בדבר השפעתן על זכויות יסוד ובפרט הזכות לפרטיות. לדבריה, השימוש בטכנולוגיות ריגול מביא עמו סיכונים חסרי תקדים, מאחר ויש להן מאפיינים טכניים המקשים מאוד על השליטה בהן, והדבר מחייב חשיבה מחדש על אמצעי ההגנה המיועדים להגן על זכויות וחירויות הפרט. 

ה-EDPS קובעת כי פגסוס היא כנראה תוכנת הפריצה או הרוגלה החזקה ביותר שפותחה אי פעם, וזאת מאחר והיא מאפשרת גישה בלתי מוגבלת למכשיר המטרה, מבלי להידרש לאף פעולה מצד בעל המכשיר ובאופן שאינו ניתן כמעט לזיהוי. משכך, אין להתייחס לתוכנות כגון פגסוס ככלי אכיפת חוק, אלא ככלי פריצה לכל דבר.

את חוקיות השימוש במעקב מקוון באיחוד האירופאי יש לבחון מול האינטרס הציבורי המוכר שהיא באה לשרת, כגון לחימה בפשיעה ובטרור. במסגרת זאת יש לבחון האם קיים כלי פחות חודרני למימוש אותה מטרה. לנוכח המחסור במידע פומבי מאומת בדבר הפונקצינליות של תוכנת פגסוס, יש קושי משמעותי לקבוע באיזה מידה אפשר להחליפה בכלי "מסורתי" חלופי ופחות חודרני.

יתר על כן, במציאות שבה מרבית חיינו מתנהלים דרך הטלפונים החכמים, ופגסוס מאפשרת דרכם גישה בלתי מוגבלת כמעט לכל רובד בחיינו, נראה בלתי סביר ששימוש בפגסוס יעמוד במבחן המידתיות של הכלי מול האינטרס. לפי ה-EDPS, פגסוס מאפשרת רמת התערבות חמורה בזכות לפרטיות שעולה כדי עושק ממשי של הזכות.

לבסוף, לדברי ה-EDPS, הראיות המצטברות בדבר השימוש בתוכנות רוגלה מסוג פגסוס, מראות כי הן טומנות בחובן סיכונים ונזקים חסרי תקדים, לא רק לזכויות היסוד והחירויות של הפרט, אלא אף לדמקורטיה ולשלטון החוק. פגסוס מאפשרת פגיעה במהות זכויות היסוד, ובפרט הזכות לפרטיות. על כן, ה-EDPS קובעת כי הדרך היעילה ביותר להגן על הזכויות והחירויות של הפרט באיחוד מפני תוכנות רוגלה, דוגמת פגסוס, הינה לאסור אותן.

מקור: European Data Protection Supervisor