תזכיר חוק מבקש להקל גישת רשויות בטחון למאגר הביומטרי

אולי יעניין אותך גם

תזכיר חוק חדש שפירסם משרד המשפטים אתמול (א') מבקש להעניק לרשויות הבטחון, לרבות המשטרה, סמכות לגשת למאגר הביומטרי הלאומי ולקבל ממנו מידע, וזאת על דרך של קביעת כללים בנושא, וללא צורך בהתקנת תקנות ייעודיות. לפי דברי ההסבר, השינוי מוצע "בהתחשב בצרכי הביטחון והדחיפות הקיימת בהתקנת הכללים ותוך מתן המשקל הנדרש לאיזון שנקבע בכללים בין צרכי הביטחון להגנת הפרטיות ושלמות המאגר". law.co.il תוהה באשר לתזמון של תיקון זה, בימים בהם המשטרה נמצאת בעין הסערה הציבורית בעקבות פרשת NSO

תזכיר החוק, שנועד לתקן את חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, כולל תיקונים בשני תחומים נוספים -

  • התיקון הראשון מבקש להרחיב את הסמכות לביצוע אימות זהות. במסגרת זו מוצע להוסיף לרשימת בעלי התפקידים הרשאים לאמת את זהותו של אדם באמצעות נטילת אמצעים ביומטריים, גם עובדים של מערך הסייבר הלאומי וממונה הביטחון ומאבטח במערך הסייבר הלאומי. הצעה זו לא נומקה בדברי ההסבר. עוד מוצע לאפשר אימות זהות באמצעים ממוכנים, כתחליף לאימות בפני בעל תפקיד, וזאת נוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות והשאיפה לצמצם את הצורך בהתייצבות פיסית מול נותני שירות.
  • התיקון השני נועד לאפשר צפיה בתמונת הפנים בשבב שבמסמך הזיהוי לצורך שימושים מתקדמים, מעבר לזיהוי ויזואלי, שמהותם לא פורטה. לפי דברי ההסבר המסתוריים, "הדבר יגרום להגברה של השימוש הדיגיטלי בתעודה ויחזק משמעותית את אמינותה ואת יכולת ההזדהות באמצעות תמונת הפנים.... [הדבר יעודד] שימוש ברובד הדיגיטלי של התמונה בתעודה". עוד נאמר כי הכוונה היא להרחיב את השירותים הניתנים לתושבים באמצעותה (אם כי דברי ההסבר אינם מפרטים באיזה אופן), תוך מניעת מעשי תרמית וגניבת זהויות, לאור הקושי הכרוך בזיוף שבבים החתומים במפתח של המדינה. law.co.il מציין שאי-אפשר להבין אל נכון מתוך הדברים הללו מה בדיוק זוממת הצעת החוק לקדם.