משרד הביטחון נוקט צעדים להגביל ייצוא סייבר התקפי

אולי יעניין אותך גם

רשימת המדינות שאליהן מותר לייצא כלי סייבר התקפי מישראל צומצמה מ- 100 ל- 37 בלבד. בנוסף, אגף הפיקוח על היצוא במשרד הביטחון הודיע לחברות בתחום הסייבר ההתקפי שרישיונות השיווק שלהם למדינות שאינן ברשימת המותרות - מבוטלים לאלתר. במקומם, יש לבקש חדשים.

תהליך הבחינה מחדש של הבקשות צפוי לארוך כ-40 ימים לפחות. ההחלטה פוגעת בעסקאות שטרם נחתמו, אך המו״מ לגביהן החל. ביטול רישיונות השיווק משמעותו שהחברות לא יכולות להמשיך במשא ומתן. הצעדים ננקטו בעקבות הכנסת NSO וקאנדירו לרשימה השחורה של משרד הסחר האמריקאי, בניסיון לפייס את המימשל בארצות-הברית, אולם טרם הניבו את התוצאות המקוות.

לפי נתוני משרד הביטחון ל-2021, חמישית מבקשות הרישיון לייצוא נשק מישראל, נדחות מסיבות הקשורות לזכויות אדם. מקור: ישראל דיפנס (מאת עמי רוחקס דומבה)