היועמ"ש: חשבון טוויטר של נבחר ציבור כפוף לכללי המשפט הציבורי

אולי יעניין אותך גם

היועץ המשפטי לממשלה התייצב, ומסר את עמדתו, במסגרת הליך המתנהל בביהמ"ש לעניינים מנהליים בת"א, העוסק בדרך בה על נבחרי ציבור להתנהל בחשבונות המדיה החברתית שלהם, לרבות חשבונות Twitter. לפי עמדת היועמ"ש, חשבון רשת חברתית של נבחר ציבור יהיה כפוף לכללי המשפט הציבורי, גם אם אין מדובר ב"נכס" של הרשות הציבורית. היועמ"ש הדגיש כי על ערוץ מדיה חברתית של רשות ציבורית חלים כללי המשפט הציבורי. מאידך, אדם מן היישוב שפתח עמוד מדיה חברתית רשאי למחוק משתמשים ואף למחוק תגובות כפי שיימצא לנכון ובכפוף לכללי הפלטפורמה הרלבנטית. החידוש בעמדת היועמ"ש נוגע לחשבונות מדיה חברתית שנפתחו על-ידי נבחרי ציבור. לגבי חשבונות כאלה, היועמ"ש הבהיר כי במידה ונבחר הציבור משתמש בחשבונו על-מנת לממש את תפקידו הציבורי, במובנו הרחב, אזי השימוש בחשבון עשוי להיות כפוף לכללי המשפט הציבורי, לרבות ההגנה על חופש הביטוי. היועמ"ש אף הורה לקיים עבודת מטה לצורך בדיקה מעמיקה של הנושא. מקור: IsraelDefense (מאת עמי רוחקס דומבה).