היועמ"ש מינה צוות לבדיקת הטענות נגד המשטרה על חדירה לניידים

אולי יעניין אותך גם

היועץ המשפטי לממשלה הקים צוות המיועד לבדוק באופן שיטתי ויסודי את ההיבטים הנוגעים להאזנה על דרך של תקשורת בין מחשבים. בראש הצוות תעמוד המשנה ליועץ המשפט לממשלה (משפט פלילי), עו"ד עמית מררי, שהבקרה על האזנות סתר על פי החוק מצוי בתחום טיפולה. כך הודיע היועץ, ד"ר אביחי מנדלבליט, במכתב למפכ"ל המשטרה, רב ניצב קובי שבתאי, מיום חמישי 20.1.2022.

law.co.il מעיר שבתגובת המשטרה לתחקירו של תומר גנון, שחשף בכלכליסט את השימוש של המשטרה בכלי מעקב וריגול מתוצרת NSO שנטען כי הופעלו בין השאר נגד פעילים פוליטיים, טענה המשטרה כי ""פעילות המשטרה בתחום זה נמצאת תחת פיקוח ובקרה באופן רציף, על ידי היועץ המשפטי לממשלה". יוצא שבראש ועדת הבדיקה העמיד היועץ את מי שלטענת המשטרה ביקר את פעילותה והכשיר אותה.

בתוך יומיים מרגע שהיועץ מנדלבליט פנה למשטרת ישראל בדרישה להבהרות בעקבות הפרסומים, הוא קובע במכתבו למפכ"ל כי "לאחר בחינת מכלול החומר שאגף חקירות ומודיעין העביר לנו לבקשתנו כאמור, ולאור המוצג בו, לא מצאנו כל בסיס לחשש אודות שימוש ארגוני שלא כדין שמבצעת משטרת ישראל האמצעים העומדים לרשותה, ונחה דעתנו כי משטרת ישראל פועלת מכוח סמכויות עליה פי דין."

היועץ ממסגר במכתבו את השימוש הנטען בתוכנת הריגול של NSO כהאזנת סתר, על אף שהתוכנה לא רק לוכדת בזמן אמת תקשורת בין טלפונים סלולריים, אלא היא מסוגלת גם לעיין במידע, התכתבויות, מסמכים, צילומים, סרטי וידאו והקלטות שכבר שמורים בטלפון הנייד, ובכך פעולתה נושאת מאפיינים של חדירה לחומר מחשב שנדונה לאחרונה בפסיקת בית המשפט העליון בעניין אוריך. לדברי היועץ, "השימוש בכלים הטכנולוגים נעשה במסגרת הסמכויות המוקנות למשטרה לפי חוק האזנת סתר, וכי השימוש בסמכות הוא רק ביחס למידע שבוא בבחינת "תקשורת בין מחשבים" מעת ההתחברות של הכלי הטכנולוגי למכשיר הקצה של יעד ההאזנה ואילך, וכי יכולות שאינן בגדר סמכויות אלה אינן מופעלות, ואף חלקן נונו לכתחילה, על מנת להתאימן לסמכויות המשטרה".

בתחקירו טוען תומר גנון שיחידת הסייבר במשטרת ישראל חודרת לטלפונים סלולריים בלא צווי בית משפט, ואת המידע שהיא מפיקה מעבירה לגופי החקירה במשטרה מבלי שיידעו מה מקורו - ואלה פונים על בסיסו לבתי המשפט בבקשה לצווים. בניגוד לכך, מנדלבליט מצא כי "משטרת ישראל מפעילה את הסמכות בהתאם לחוק ורק על פי צו בית המשפט. זאת, לאחר שהוצגה בפני בית המשפט תמונה עובדתית רחבה הכוללת תיאור המתייחס לאופן ביצוע ההאזנה וסוג התוצרים הצפויים מלהתקבל (כך במקור – ח.ר.) כתוצאה מהפעלתו של אמצעי ההאזנה המבוקש".

עוד הוא מכיר בכך שתיאור הדברים בתחקיר העתונאים "מעלה תמונה מדאיגה עד מאד", לדבריו נעדר מהפרסומים מידע המאפשר לזהות את המקרים המתוארים בהם. "ככל שאכן תתגלה התנהלות פסולה, עשויה זו בהחלט לעלות כדי עבירה פלילית", אומר היועץ המשפטי לממשלה, "וככל שיימצא בסיס לכך היא תחייב מיצוי הדין".