בג"ץ: 10bis תמסור לרשויות התחרות הודעות שהוחלפו בין מנהלי חברה בוואטסאפ

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, קבע כי אין פסול בדרישת רשויות התחרות כי חברת 10bis תמסור לה הודעות שהוחלפו בין מנהלי חברה בוואטסאפ. 10bis, אחת מהשחקניות בתחום ההזמנות והמשלוחים ממסעדות, עתרה לבג"ץ נגד דרישה למסירת מידע ששלחו לה רשות התחרות והממונה על התחרות (מכוח סעיף 46(ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988), וזאת כחלק מבדיקה שרשויות התחרות עורכת בתחום.

המידע שדרשו רשויות התחרות כלל גם מסרונים, דוא"ל והודעות WhatsApp של מנהלי 10bis וכן פרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון של חברת האםֵ של 10bis, המאוגדת בהולנד (לאחר ש-10bis מסרה כי היא אינה עורכת פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה שלה עצמה). 10bis טענה, בין היתר, כי חלק מדרישת המידע הוצאה בחוסר סמכות, בפרט שנעשו במסגרת בדיקה ביחס לחברה אחרת הפועלת בשוק (Wolt). 10bis טענה עוד כי לא היתה לרשויות התחרות סמכות לדרוש את הודעות הוואטסאפ והמסרונים, וכי הדרישה מגלמת פגיעה קשה בפרטיות עובדיה.

השופטים עמית, ברון ושוחט דחו את עתירת 10bis על הסף, וחייבו אותה בהוצאות בסך 5,000 ש"ח, לאחר שקבעו כי לא קיימת עילה להתערבות. ביהמ"ש קבע כי 10bis לא עמדה בחובתה למצות הליכים, משעה שטרם הגשת העתירה היא לא העלתה כל טענה הנוגעת לעצם סמכותן של רשויות התחרות לדרוש חומרים הנוגעים לחברת האםֵ. בפרט, קבע ביהמ"ש כי לא נפל פגם בדרישת הרשויות ובאופן מימוש סמכותן, לא כל שכן פגם המצדיק התערבות. נפסק כי הממונה על התחרות היא הגורם המוסמך, בעלת המומחיות המקצועית הייחודית, האמונה על יישום סעיף 46 לחוק התחרות, המקנה לה סמכות לדרוש מידע אם היא סבורה שיש בו כדי להבטיח או להקל על ביצועו של חוק התחרות. ביהמ"ש הדגיש כי מדובר בכלי חיוני המסייע לממונה על התחרות לאסוף נתונים וחומרים, ובכך מאפשר קבלת החלטות באופן מושכל ובהתבסס על מידע רלוונטי.

לסיכום הדגיש ביהמ"ש כי נקודת המוצא לדיון בביקורת שיפוטית על רשויות מינהליות המפעילות סמכויות אכיפה, היא שלגורמי האכיפה מסור שיקול דעת רחב בכל הנוגע להפעלת סמכויות אלה. ביהמ"ש לא יתערב בנקל בהחלטה מינהלית של גורמי אכיפה, אלא במקרים חריגים בלבד, בפרט כאשר פעולת האכיפה כרוכה בשיקולים מקצועיים מובהקים המצויים בגרעין שיקול הדעת הרגולטורי המוקנה לרשות המוסמכת ושקילתם מצריכה מומחיות מיוחדת. ביהמ"ש קבע כי ניתן להבין את עמדת רשויות התחרות כי דרישת החומרים הנוגעים לחברת האםֵ של 10bis נובעת מכך שאין ביכולתה לספק פרוטוקולים מישיבות ההנהלה שלה עצמה. לעיון בפסק-הדין: בג"ץ 8358/21 תן ביס.קו.איל בע"מ נ' רשות התחרות ואח' (ניתן ביום 11.1.2022).