ישראל: הושלם הליך ההקמה של הבנק הדיגיטלי הראשון

אולי יעניין אותך גם

לאחר 43 שנים בהם לא קם בנק חדש בישראל, נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים הודיעו היום ל"וואן זירו הבנק הדיגיטלי בע"מ" על אישור הנגיד להסיר את המגבלות מרישיון הבנק וזאת לאחר שהבנק השלים את העמידה באבני הדרך שנקבעו ולאחר שניתן על כך אישור המפקח על השלמת הליך ההקמה. הבנק החדש השלים את העמידה בכל אבני הדרך שנקבעו להקמתו, לרבות גיוס הון בהיקף הנדרש, ולאחר שניתן אישור המפקח על הבנקים על השלמת הליך ההקמה של הבנק, חתם היום הנגיד על אישור לבנק על הסרת ההגבלות מרישיון הבנק, והמשך פעילותו על פי תכניתו העסקית. בכך השלים הבנק את היערכותו ומעמדו הוא כמו של כל יתר הבנקים בישראל והוא מפוקח על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל להבטחת יציבותו ולשם שמירה על כספי המפקידים בו. הבנק החדש מצוי בשליטת פרופ' אמנון שעשוע, ובניהולם של שוקי אורן, יו"ר חבר המנהלים, וגל בר דעה, מנכ"ל הבנק. מקור: בנק ישראל.