פרויקט תוכנה חופשית מאשים את טיקטוק בהפרת ה-GPL

כלי עריכת הוידאו החדש של טיקטוק - Live Studio - מתבסס על פרויקט התוכנה החופשית Open Broadcasting Software אולם טיקטוק נמנעת מלשחרר את קוד המקור של הכלי שלה בניגוד להוראות רישיון ה-GPL שאליו כפוף פרויקט התוכנה. כך מאשים נציג פרויקט התוכנה החופשית לפי דיווח באתר פרוטוקול (מאת ג'נקו רויטגרס). הכלי החדש של טיקטוק זמין בשלב זה למספר מוגבל של משתמשים וטיקטוק עדיין לא הגיבה לטענות של פרויקט התוכנה החופשית. נציג הפרויקט הבהיר כי אף שבידיהם ראיות נחרצות להפרה, הם אינם חפצים בעימות משפטי אלא בשיתוף פעולה ידידותי עם טיקטוק על מנת להביא לציות להוראות הרישיון.