WhatsApp מערערת על החלטת ה-EDPB לקנוס אותה: "חריגה מסמכות"

אולי יעניין אותך גם

ה-European Data Protection Board (EDPB) חרג מסמכותו הרגולטורית, פירש בהרחבה יתרה מונחים מה-GDPR, והפר את עקרון הוודאות המשפטית, כך טוענת WhatsApp בערעור שהגישה נגד ה-EDPB, לאחר שקיבל את טענת הרגולטור האירי לפיה הפרה את חקיקת הפרטיות האירופית (ה-GDPR) וקבע כי יש להטיל עליה קנס בגובה 225 מיליון אירו.

הקנס הושת על ווטסאפ בחודש ספטמבר האחרון לאחר חקירה של נציבות הגנת המידע האירית, במסגרתה נמצא כי ווטסאפ אינה מסבירה למשתמשיה במידה מספקת כיצד היא מעבדת מידע וכיצד היא משתפת אותו עם חברות אחרות תחת קבוצת Meta – ובכך מפרה את חובת השקיפות המוטלת עליה מכוח ה-GDPR.

כעת מערערת ווטסאפ על ההחלטה, ומבקשת מה-CJEU, בית הדין לצדק של האיחוד האירופי, לבטלה (או לכל הפחות חלקים בה). ווטסאפ טוענת, בין השאר, כי ה-EDPB חרג מסמכותו ליישוב סכסוכים; הפר סעיפים שונים ב-GDPR בכך שחרג מעקרונות היסוד בו והעניק פרשנות מרחיבה מידי להוראותיו; פגע בחזקת החפות של ווטסאפ בכך שהעביר אליה את נטל ההוכחה במשפט, בניגוד לדין; והפר את עקרון הוודאות המשפטית בכך שיצר פרשנויות ויישומים חדשים להוראות ה-GDPR.