המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת מדריך סייבר לבעלי היתר רעלים

אולי יעניין אותך גם

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטת מדריך סייבר לצורך עמידה בתנאיו של היתר רעלים [חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993, מחייב כל מי שעוסק ברעלים, לרבות יצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש, לקבל מהמשרד היתר רעלים]. הטיוטה מציגה מתודולוגיה שפיתחה יחידת הסייבר בתעשייה, במשרד להגנת הסביבה (הפועלת בהנחיית מערך הסייבר הלאומי), לצורך עריכת סקר סיכונים במפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים, שהם בעלי היתר רעלים. הוראות המסמך נועדו לתת כלים להפחתת היכולת לפגיעה בבריאות הציבור ובסביבה, ולמזער את רמת הסיכון להתרחשות אירוע סייבר או פגיעה מסוג אחר בתהליכים טכנולוגיים או במערכות ממוחשבות המנהלות / מבקרות חומרים מסוכנים, אשר עלול לגרום לאירוע חומרים מסוכנים.