ניו-יורק: מעסיקים מחויבים בחוק להודיע לעובדים על ניטור

אולי יעניין אותך גם

מעסיקים פרטיים בניו יורק חייבים לתת מוקדמת בכתב לעובדים בדבר כל ניטור אלקטרוני שהמעסיק מפעיל. כך קובע חוק שמושלת ניו-יורק חתמה עליו ב-8 בנובמבר ואשר ייכנס לתוקף ב-7 במאי 2022.

החוק חל על כל ניטור של שיחות טלפון של עובדים, מיילים ושימוש באינטרנט באמצעות כל מכשיר או מערכת אלקטרונית, לרבות מחשבים, טלפונים, מכשירי רדיו או מערכות אלקטרומגנטיות, פוטו-אלקטרוניות או פוטו-אופטיות. פטורים מתחולתו אמצעים לניהול סוג או נפח הודעות ותעבורת מידע שנועדו רק לתחזוקת מערכות מחשב או הגנה עליהן.

ההודעה שעל המעסיק לתת לעובדים חייבת להיות בכתב, ברשומה אלקטרונית או בצורה אלקטרונית אחרת ועל העובד לאשרה. מעסיקים יידרשו לפרסם את ההודעה במקום זמין ובולט, שבו יוכלו העובדים לצפות בה בכפוף לניטור אלקטרוני.

הפרת החוק תעלה בקנסות בסכומים שבין 500 דולר לעבירה ראשונה ל- -3,000 דולר מההפרה השלישית ולאחר מכן. מקור: Hunton, Privacy & Information Security Law Blog