אוסטרליה: הצעת חוק מטילה אחריות על פלטפורמות לתוכן פוגע

אולי יעניין אותך גם

בית הנבחרים האוסטרלי פרסם היום את הצעת חוק הרשתות החברתיות (ציפיות בסיסיות ולשון הרע), שנועד לקבוע את אחריותן של פלטפורמות לתוכן פוגעני המתפרסם בהן, אם לא פעלו להסירו.

לפי הצעת החוק, כל תושב קבע באוסטרליה הסבור כי תוכן שפורסם ברשת חברתית פוגע בשמו הטוב, יוכל להגיש על כך תלונה לנציב הבטיחות האלקטרונית (eSafety Commissioner), והנציב יהיה רשאי לפתוח בחקירה נגד הפלטפורמה שבה פורסם התוכן. פלטפורמה שקיבלה מהנציב דרישה להסרת התוכן הפוגעני, ולא עשתה כן בתוך 48 שעות - או בתוך התקופה שקבע הנציב - תהיה אחראית ביחד ולחוד עם משתמש הקצה לתוכן שפורסם. החוק חל גם על תכנים שפורסמו ברשתות חברתיות הפועלות מחוץ לשטחי אוסטרליה.

עוד נקבע בהצעת החוק, כי שר התקשורת רשאי לקבוע "ציפיות בסיסיות" – כללי התנהגות אשר יחולו על הרשתות החברתיות בנוגע לניהול תוכן פוגעני. החוק מאפשר לנציב לדרוש מהפלטפורמות לספק לו דוחות חד פעמיים או תקופתיים באשר לאופן שהן מצייתות לאותם כללים. בקביעתו האם הפלטפורמה הפרה את הכללים החלים עליה, הנציב יתחשב, בין היתר, בשיקולים הבאים: חשיבותה של הרשת החברתית כמקור מידע עבור אזרחים; ערכם של האמת וחופש הביטוי; מידת הפגיעה של לשון הרע; והחשיבות שבמניעת ניצול הרשת החברתית כבמה להתנהגות בלתי חוקית.