תזכיר חוק: ספק שירותים דיגיטליים זר יחויב בתשלום מע"מ בישראל

אולי יעניין אותך גם

ספקי שירותים ומוצרים דיגיטליים מחו"ל, שמספקים שירותים או מוכרים לישראלים, יחויבו ברישום ובתשלום מע"מ בגין עסקת הרכישה או מתן השירותים בארץ. כך מבקש לקבוע תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 שמשרד האוצר פרסם להערות הציבור. המשמעות - תשלום מע"מ בארץ מחברות רב-לאומיות כדוגמת אמאזון ושות'.

במצב החוקי כיום, תשלום המע"מ בגין קבלת שירותים דיגיטליים מספק שאינו תושב ישראל ואינו חייב במס, חל על מקבל השירות הישראלי, וזאת בין אם הוא מסווג כחייב במס ובין אם מדובר באדם פרטי. לאורך השנים זוהה קושי משמעותי בגביית מע"מ מאנשים פרטיים, ולכן תזכיר החוק מציע להטיל את חובת תשלום המע"מ בגין עסקאות כאמור על ספקי השירותים הדיגיטליים. מטרת תזכיר החוק היא לאפשר גבייה יעילה של המס, תוך הקפדה על העקרון הבסיסי של המנעות מכפל מס.

לפי תזכיר החוק, מפעיל חנות מקוונת - היינו, מי שמפעיל פלטפורמה דיגיטלית למכירת טובין או מתן שירות - המעוניין לספק שירות לתושב ישראל, יהיה חייב ברישום במרשם ייעודי, ויחויב בתשלום המע"מ בעבור כל שירות או מוצר שסיפק לתושב ישראל, שהצהיר בפניו בעת התשלום על היותו חייב במס בישראל. התשלום יתבצע על סמך דוחות תקופתיים של נתוני העסקאות שמפעיל החנות המקוונת ביצע ותיעד. מקור: אתר משרד המשפטים.