רפורמה בשוק האינטרנט: הסוף לפיצול בין התשתית והספק

שר התקשורת, יועז הנדל, אישר את הרפורמה שתביא לסיום הפיצול בין שירותי התשתית והספק באינטרנט ותאפשר לחברות למכור אותם כחבילה אחת ושירות אחד. משרד התקשורת מאמין, שיצירת "כתובת אחת" לקבלת שירותי האינטרנט תביא לשיפור השירות שיקבל הצרכן.

הרפורמה, שתיכנס לתוקף בתחילת שנת 2022, נועדה להתמודד עם שתי בעיות מרכזיות שנוצרו כתוצאה מהפיצול באספקת השירותים: הראשונה, העברת האחריות בין חברת התשתית לספק בכל הנוגע לטיפול בתקלות; השנייה, תופעת "המנויים הרדומים", שהביאה לכך שצרכנים המשיכו לשלם מבלי דעת סכומים עודפים בסך של כ-50 מיליון ₪ בשנה לחברות התקשורת, למרות שהפסיקו לקבל מהן שירותים.

המעבר לאסדרה החדשה יתבצע באופן הדרגתי. לפי המתווה ליישום הרפורמה, החברות בעלות התשתית יתקשרו עם ספקי הגישה לאינטרנט בהסכמים כדי שחברות הספק יספקו להן שירותים כמוצר מדף. ההסכמים יכללו הסדרי פיצוי במקרה של הפרה, כדי להבטיח שגם שחקנים קטנים וחדשים בשוק יוכלו לפעול באופן שוויוני ותחרותי מול בעלי התשתית. ההסכמים יוצגו למשרד התקשורת, שיהיה רשאי לאשר אותם או לדרוש בהם שינויים. לאחר מכן תחל "תקופת כיול" שבמהלכה יעבירו חברות התשתית והספק למשרד את מדדי הביצוע העיקריים בכל חודש. לקוחות קיימים שיהיו מעוניינים בכך, יורשו להמשיך לצרוך את השירות המפוצל; אך לקוחות חדשים יהיו מחויבים להצטרף לשירות האחוד. מקור: משרד התקשורת