פרטיות דיגיטלית לתלמידים - מדריך חדש

אולי יעניין אותך גם

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פרסמה השבוע טיוטת מדריך בנושא "פרטיות תלמידים במוסדות חינוך בעידן הדיגיטלי", להתייחסות הציבור. מטרתו העיקרית של המדריך היא להנגיש את העקרונות המשפטיים המרכזיים בנושא פרטיות תלמידים במוסדות חינוך (בדגש על פרטיות בעידן הדיגיטלי), ולהציע המלצות ליישום הדין במשרד החינוך ובמוסדות החינוך בישראל. המדריך מיועד בעיקרו למנהלי מוסדות חינוך, למנהלי מחלקות חינוך ברשויות מקומיות, לרשתות החינוך, ולציבור ההורים והתלמידים בישראל.

"מערכת החינוך מצויה מזה מספר שנים בהליכים של שינוי והתאמה לעידן הדיגיטלי", נכתב במדריך, "השימוש ההולך וגובר של מוסדרות חינוך בטכנולוגיות מעקב, מידע ותקשורת, על אף היתרונות השונים הגלומים בו, טומן בחובו גם אתגר גדול בכל הנוגע להגנה על פרטיות תלמידים וילדי גן".

המדריך מגדיר ארבעה אתגרים מרכזיים בתחום פרטיות התלמידים בעידן הדיגיטלי: מעקב מתמשך אחר תלמידים באמצעות מצלמות אבטחה, שעלול "לנרמל" עבור הילדים מציאות שבה מעשיהם מנוטרים בכל עת; איסוף ושימוש במידע דיגיטלי אודות תלמידים, שמייצרים טביעת אצבע דיגיטלית עבור התלמידים; זליגת מידע אודות תלמידים כתוצאה מפריצה למאגרי המידע או כתוצאה מכשל באבטחת המידע; ושימוש פסול במידע על ידי מוסדות חינוך וחברות פרטיות, למשל בהעברתו לצדדים שלישיים.

בהמשך, מציג המדריך המלצות בתחומים שונים, ביניהם איסוף מידע, בקרה עליו ואבטחת מידע בעת השימוש במערכות לניהול פדגוגי, במצלמות אבטחה ובמערכות מעקב אחרות (דוגמת מערכות ביומטריות), כמו גם בעת השימוש באמצעים המשמשים ללמידה מרחוק או באמצעים דיגיטליים אחרים שאינם ייעודיים למוסדות חינוך (דוגמת Gmail). אנשי מקצוע והציבור הרחב רשאים להגיש התייחסותם לטיוטת המדריך לכתובת הדוא"ל ppa@justice.gov.il, עד ל-8 ביולי 2021.