לראשונה באירופה: הסמכת שירותים מבוססי ענן ל"תקן תאימות" ל-GDPR

אולי יעניין אותך גם

בצעד ראשון מסוגו אישרה רשות הגנת המידע בבלגיה לחברת Scope Europe הבלגית לשמש כגוף הסמכה לקוד התנהגות חדש עבור ספקי שירותי ענן המבקשים לפעול בתאימות להוראות ה-GDPR שעוסקות במערכת היחסים ובחובות שבין הלקוח - בעל השליטה במידע (Controller) - לבין ספק הענן הפועל כמעבד המידע (Processor). הקוד מיועד למגוון רחב של שירותים מבוססי-ענן, בין אם הם שירות IaaS (תשתית כשירות), PaaS (פלטפורמה כשירות) או SaaS (תוכנה כשירות). קוד ההתנהגות זכה גם לתמיכת מועצת הרגולטורים להגנת מידע של מדינות האיחוד האירופי.

לפי ה-GDPR, קוד התנהגות ככלל הוא מנגנון המשמש אמצעי עבור ארגונים העוסקים בתחום הפעילות של קוד ההתנהגות להוכיח את הציות שלהם לדרישות מסוימות שה-GDPR מטיל עליהם. קוד ההתנהגות הנוכחי מיועד כאמור לספקי שירותי ענן ומתווה קונקרטיזציה של דרישות ה-GDPR בנושאים הבאים:

  • חוקיות, הוגנות ושקיפות עיבוד המידע
  • בסיסים חוקיים לעיבוד מידע
  • נציגות באיחוד האירופי של ספק שירותי ענן המאוגד מחוץ לאיחוד האירופי
  • שימוש ספק הענן בספקי משנה (subprocessors)
  • הסכם עיבוד המידע בין ספק הענן לבין לקוחו - בעל השליטה במידע
  • רשומות המתארות את פעילויות עיבוד המידע (Records of processing activities)
  • אבטחת מידע
  • התמודדות עם אירועי אבטחת מידע
  • קצין הגנת מידע (Data Protection Officer - DPO)
  • העברות מידע בינמדינתיות

קוד ההתנהגות מאפשר לספק שירותי ענן לבחור באחת מבין שלוש דרגות הסמכה - הסמכה עצמית הכפופה לבדיקת התיעוד הנלווה להסמכה העצמית על-ידי גוף ההסמכה (Scope Europe); הסמכה עצמית בשילוב ביקורת חיצונית בידי צד שלישי שאינו גוף ההסמכה, כאשר גוף ההסמכה בוחן את שניהם; הסמכה באמצעות ביקורת חיצונית נמרצת של גוף ההסמכה. מקור: הודעת רשות הגנת הפרטיות בבלגיה.