ה-IRS האמריקאי מציע: חובת דיווח על עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים

אולי יעניין אותך גם

משרד האוצר האמריקאי פירסם בסוף השבוע שעבר דוח הכולל הצעה לפיה, בדומה לעסקאות במזומן, כל עסקה במטבעות קריפטוגרפיים בסכום של 10,000$ או יותר תחויב בדיווח ל-IRS, רשות גביית המיסים האמריקאית. "מטבעות קריפטוגרפיים מציבים כבר עכשיו אתגר איתור קשה ומאפשרים ביצוע פעולות לא חוקיות", נימק משרד האוצר את הצעתו.

הדוח אינו מפרט את מלוא התנאים לקיום דרישת הדיווח (עבור היישום של חלקם יידרש אישור מהקונגרס), אך הוא קובע כי התנאים יחולו על כל העסקאות בנכסים קריפטוגרפיים ששוויים נאמד ב-10,000$ ויותר, ועל כל סוגי המטבעות הקריפטוגרפיים, חשבונות המרת הנכסים הקריפטוגרפיים ושירותי התשלום המקבלים מטבעות קריפטוגרפיים. לפי הדוח, מטרותיה העיקריות של ההצעה הן לסייע ל-IRS לקבל תמונה שלמה יותר על ההכנסות של תושבים אמריקאיים ולהתמודד עם העלמות מס מתוחכמות באמצעות מטבעות דיגיטליים. מקור: Hunton Andrews Kurth LLP.

law.co.il מזכיר כי בשבוע שעבר גם סין החליטה לפעול כנגד החשש ממסחר ספקולטיבי במטבעות קריפטוגרפיים, כאשר הבנק המרכזי של סין הוציא הוראה (שכפי שצוין עדין אינה מחייבת) האוסרת על מוסדות פיננסיים וחברות תשלומים מקוונים לספק שירותים הקשורים לעסקאות מטבעות קריפטוגרפיים.