בקרוב נידרש למסור "מען דיגיטלי" למשרד הפנים?

משרד הדיגיטל הלאומי פרסם להערות הציבור את תזכיר חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2)(שליחת מסרים על ידי גופים ציבוריים באופן דיגיטלי), התשפ"א-2021. תזכיר החוק מציין כי כיום, הדרך הרווחת להעברת מסרים מגופים ציבוריים לציבור הרחב היא באמצעות דיוור פיסי, וזאת למרות שדרכי ההתקשרות המקובלות והרווחות בציבור כיום הן דיגיטליות (דוא"ל, מסרונים, יישומונים ואתרים שונים שמאפשרים תקשורת בין אנשים).

מטרת תיקוני החקיקה שמציע התזכיר החוק היא להתאים את אופן שליחת המסרים על ידי גופים ציבוריים לעידן הדיגיטלי, ולאפשר שליחה של מסרים על ידי גופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים, למי שהסכים לכך, גם במקומות בהם נקבע בחקיקה כי יש לשלוח את המסר באופן פיזי, וזאת תוך קביעת סטנדרטים מחייבים לשליחת מסרים אלה. מטרת הסטנדרטים היא להבטיח שהמסר יישלח רק לנמען שלא הודיע שאינו מעוניין לקבל מסרים למען הדיגיטלי, שאופן שליחת המסר לא יפגע בפרטיות הנמען, שהמסרים יהיו נגישים לנמען, וששליחת המסר לא תהווה מטרד לנמען ולא תשמש למשלוח ספאם.

התזכיר נועד לתקן את חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח - 2018. דברי ההסבר לתזכיר מציינים כי הדיוור הדיגיטלי יאפשר את שליחת המסר מהגופים הציבוריים באופן מידי, בערוץ זמין, אמין, נגיש מאובטח, מהימן וזול, תוך שמירת פרטיות הנמען. בכך, טוען התזכיר, "בכוחו של הדיוור הדיגיטלי לייעל את תהליך התקשורת עם גופים ציבוריים, הן מנקודת המבט של הפרט שיקבל את המסר והן מנקודת המבט של הגוף הציבורי".

בין עיקריו של התזכיר ניתן למנות גם תיקון לחוק מרשם האוכלוסין, כך שלפרטי החובה במרשם האוכלוסין יתווסף פרט של "מען דיגיטלי". לפי ההצעה, כל תושב יהיה מחויב למסור לפקיד הרישום ברשות האוכלוסין את פרטי המען הדיגיטלי שלו, אם הם מצויים בחזקתו של תושב והתושב עושה בהם שימוש לקבלת מסרים. פרטי מען דיגיטלי הם כתובת דוא"ל של התושב ומספר טלפון נייד שלו.

רישום המען הדיגיטלי ייעשה על ידי פקיד הרישום באופן שיוודא שהתושב יודע ויכול לעשות שימוש במען הדיגיטלי ותוך יידוע התושב על כך שהמען הדיגיטלי ישמש גופים ציבוריים לשליחת מסרים אליו במקום הדואר. מקור: אתר החקיקה הממשלתי. הערות לתזכיר ניתן להעביר באמצעות אתר החקיקה הממשלתי, עד ליום 1.6.2021 בשעה 23:59.