קנס של כחצי מיליון אירו למפעיל אתר שלא מינה נציג אירופי לצורכי GDPR

אולי יעניין אותך גם

רשות הגנת הפרטיות בהולנד הטילה קנס של 525,000 אירו על מפעיל האתר locatefamily.com משום שלא מינה נציג באיחוד האירופי לטיפול בפניות נושאי מידע כנדרש לפי הוראות ה-GDPR. האתר מפרסם את פרטי הכתובת והטלפון של נושאי מידע, לעתים ללא ידיעתם, כדי לאפשר לאתר אנשים שונים. רשות הגנת המידע בהולנד האשימה את האתר כי נושאי מידע שמעוניינים להסיר את עצמם מהאתר מתקשים לעשות זאת בין היתר בשל היעדר נציג באיחוד האירופי.

האתר מפרסם את פרטיהם של כ-700,000 הולנדים ונראה שמטעם זה ראתה הרשות בהולנד את האתר ככזה הפונה גם לנושאי מידע בהולנד באופן שמכפיף אותו להוראות ה-GDPR. החקירה נגד האתר בוצעה בשיתוף פעולה עם רשויות הגנת מידע אחרות במדינות האיחוד האירופי ועם נציבות המידע של קנדה. מקור: הודעת רשות הגנת המידע בהולנד.

law.co.il מעיר כי זו ככל הנראה הפעם הראשונה בה מוטל קנס על הפרת הוראת ה-GDPR המחייבת ארגונים לא-אירופאים במינוי נציג לצורכי GDPR באחת ממדינות האיחוד.