המועצה המפקחת על פייסבוק אישרה הסנקציות על טראמפ. עם סייגים

אולי יעניין אותך גם

המועצה המפקחת אישרה בדיעבד את החלטת פייסבוק מ-7 בינואר השנה להגביל את הגישה של הנשיא דאז, דונלד טראמפ, לפרסםתכנים בעמוד הפייסבוק ובחשבון האינסטגרם שלו. פייסבוק חסמה את טראמפ בעקבות נסיונות ההשתלטות של מתפרעים על בתי הקונגרס בגבעת הקפיטול.

המועצה המפקחת קבעה כי על אף שהגבלת הגישה לחשבונות טראמפ הייתה מוצדקת, פייסבוק שגתה כשבחרה להטיל סנקציה שאינה מידתית (מניעת גישה בלתי מוגבלת בזמן ועד להודעה חדשה), שאינה מוגדרת או תואמת את מדיניות התוכן שלה או את דרכי הטיפול הנקוטות על ידה ביחס למשתמשים אחרים. היא הוסיפה, כי בהתאם למדיניות התוכן של פייסבוק ובהתבסס על הפרקטיקה הנוהגת שלה, הסנקציות על משתמשים "מן היישוב" כוללים לרוב את הסרת התוכן המפר, הטלת תקופת השעייה קצובה בזמן או במקרים חריגים במיוחד - השבתה של הדף או החשבון לאלתר.

לאור כל זאת, קבעה המועצה המפקחת כי על פייסבוק לערוך תוך שישה חודשים בדיקה מעמיקה לגופו של תהליך קבלת ההחלטה בעניינו של טראמפ ולקבל החלטה חדשה בדבר נקיטת סקנציה מוצדקת ומידתית יותר בנסיבות העניין. בנוסף, המועצה המפקחת המליצה על מספר שינויים ושיפורים במדיניות התוכן של פייסבוק כך שתהיה ברורה ומידתית יותר ותקדם את ביטחון הציבור לצד שמירה טובה יותר על חופש הביטוי.