רגולטור הפרטיות בפורטוגל ציווה על רשות ממשלתית לחדול מעיבוד מידע בארה"ב

אולי יעניין אותך גם

רשות הגנת המידע בפורטוגל ציוותה על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במדינה לחדול באופן מיידי משימוש בספק שירותי הרשת האמריקאי Cloudflare לצורכי עיבוד מידע משום ששימוש כזה כרוך בהעברת מידע אישי לארה"ב בניגוד לאיסורים שנקבעו בפסק הדין בעניין שרמס בשנה שעברה.

הרשות החלה בחקירת תלונות של נושאי מידע שהשתתפו במפקד האוכלוסין שערכה הלשכה לסטטיסטיקה בין היתר באמצעות סקרי אינטרנט. הסקר המקוון הספיק לאסוף מידע מלמעלה מ-6 מיליון תושבים ובו גם מידע אישי רגיש כדוגמת מידע על מצבו הבריאותי של אדם. חקירת הרשות העלתה כי הלשכה לסטטיסטיקה מסתייעת בספק האמריקאי שמושבו בקליפורניה לצורכי תפעול הסקר, וכי הספק כפוף בהכרח לחקיקה האמריקאית המחייבת אותו למסור לרשויות הבטחון והמודיעין בארה"ב את המידע האישי שבידיו לפי דרישתן.

כזכור, פסק הדין בעניין שרמס קבע כי אין להעביר מידע אישי לעיבוד בארה"ב ובמדינות אחרות שלא מעניקות למידע הגנה משפטית ברמה המקבילה לזו שבאיחוד האירופי, אלא אם בנוסף להוראות החוזיות האחידות האירופאיות להעברת מידע (Standard Contractual Clauses), מיושמים גם אמצעי הגנה טכנולוגיים, חוזיים ואדמיניסרטיביים מיוחדים שבכוחם להשוות את רמת ההגנה על המידע לזו שבאיחוד האירופי. הרשות להגנת מידע בפורטוגל מצאה כי אמצעים כאלה לא יושמו והורתה ללשכה לסטטיסטיקה לחדול משימוש בספק האמריקני בתוך 12 שעות. מקור: הודעה לעיתונות של רשות הגנת המידע בפורטוגל (בפורטוגזית).