בארזים נפלה שלהבת: ACLU משתף מידע עם פייסבוק

אולי יעניין אותך גם

הארגון האמריקני לחירויות אזרחיות (ACLU), העוסק בין השאר בהגנה על פרטיות, חשף כי הוא משתף מידע אישי עם פייסבוק - ענקית המדיה המאתגרת את הזכות לפרטיות דרך קבע.

במסגרת עדכון מדיניות הפרטיות האחרון שלו מ-1 באפריל מסר ACLU  שהוא משתף  מידע אישי על אודות משתמשיו ותומכיו, בין היתר עם פייסבוק. המידע משותף למטרת פרסום ממוקד - כלומר, יצירה והצגת תוכן למשתמשים על בסיס העדפותיהם. המידע כולל כתובות דוא"ל, שמות ומספרי טלפון, מקום התושבות ונתונים אנליטיים אודות השימוש שעושים המשתמשים באתר הבית של ACLU.

נציגי ACLU הצדיקו את המהלך בכך שרוב תומכי הארגון (ובמיוחד התורמים שבהם) ניזונים מידיעות חדשותיות המתפרסמות בפייסבוק ובאופן כללי, נוטים לנקוט פעולה ולהגביר תרומותיהם ותמיכתם בעקבות חשיפה לתוכן דיגיטלי. שיתוף המידע עם פייסבוק יסייע לטענת הארגון למשוך את תשומת לבם של תומכים רבים ולעודד אותם לתמוך בארגון ולגלות מעורבות יתרה בפעילותו.

במדיניות הפרטיות של ה- ACLU, נכתב כי המידע האישי יועבר באופן מאובטח, וכי השימוש במידע האישי ייעשה אך ורק כדי "לתפעל ולספק את השירות" ולמטרות לשמן נאסף המידע מלכתחילה. עוד צוין, כי למשתמשים היכולת להגביל ו/או לבטל את שיתוף המידע עם צדדים שלישיים.

אשקן סולטני, היועץ הטכנולוגי היוצא של ה-ACLU, מתח ביקורת חריפה על מערכת היחסים הנרקמת בין האירגון לפייסבוק ועל ההודעה המאוחרת על שיתוף המידע בין השתיים: "מערכות יחסים אלה נוגדות את העקרונות והההצהרות הפומביים של ה-ACLU לשקיפות, שליטה וגילוי קודם לשימוש במידע אישי". מקור: פורטשן (מאת דניאל אבריל).

law.co.il מתקשה להתאפק: 😦