אושר בחוק: צמידים אלקטרוניים לשבים מחו"ל

אולי יעניין אותך גם

מליאת הכנסת אישרה הבוקר בקריאה שנייה ושלישית את החוק שיאפשר אכיפה של חובת הבידוד לשבים מחו"ל באמצעים אלקטרוניים (צמיד או אפליקציה), כאלטרנטיבה לבידוד במלונית. ארבעה חברי כנסת תמכו בהצעה מול מתנגדת אחת (ח"כ מיקי חיימוביץ, כחול לבן). שמו של החוק -  חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), תשפ"א-2021.

"כניסה לישראל של וריאנט חדש העלול לגרום לעמידות לחיסון, יוצרת חשש ממשי לשלילת הנשק העיקרי לבלימת המגפה", נכתב בדברי ההסבר לחוק, "זוהי סכנה ממשית לבריאות הציבור, ויש לנקוט צעדים מהירים כדי לבלום אותה". משום כך קובע החוק כי מי שנכנס ארצה וחייב בבידוד, יכול להישלח לבידוד בית עם אמצעי טכנולוגי, אם נתן את הסכמתו לשימוש באמצעי ועברבדיקת קורונה לאחר כניסתו לישראל. מי שלא ייתן הסכמתו לשימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי או לא יעמוד בתנאים הקבועים בחוק ישלח למלונית.

החוק יחול על כל השבים מחו"ל, מלבד קטינים מתחת לגיל 14 ומי שקיבל אישור מיוחד מוועדת החריגים מטעמים בריאותיים או הומינטריים. האמצעי הטכנולוגי שביסוד החוק יופעל ויתוחזק בידי חברה פרטית. המידע שיתקבל בה יישמר במאגר מידע שהיא תחזיק אך יימצא בבעלות משרד הבריאות. המידע יימחק אם אינו נדרש ולכל המאוחר בתום תקופת הבידוד, אולם החברה המפעילה תעביר למשטרה ולמשרד הבריאות מידע על מי שהפר לכאורה את הוראות הבידוד או ביצע הפרה אחרת של התנאים לשימוש בציוד והמידע לגביו יישמר לתקופה של 30 ימים.

לחוק קדם פיילוט של שבועיים בהשתתפות 75 תושבים ששבו מחו"ל. לאורך תקופת הפיילוט אותרו 36 מקרים של יציאה מטווח הבידוד ללא אישור ומקרה אחד של חיתוך צמיד. מקור: N12 (מאת: דפנה ליאל ולי אברמוביץ') ואתר הכנסת.