המלצות תוכן של אאוטבריין הן תעמולת בחירות ויש לחשוף מי הזמין אותן

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון עוזי פוגלמן, קבע אתמול כי המלצות תוכן שפרסמה חברת Outbrain ביישומון של עיתון "הארץ" הן תעמולת בחירות. לפיכך הורה השופט פוגלמן לאאוטבריין למסור לעותרת, רשימת ימינה, את פרטיו של הגורם שהזמין ומימן את הפרסום. רשימת ימינה הגישה את העתירה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט–1959, ועתרה לזיהוי האחראי להמלצות התוכן שלחיצה עליהן הובילה לכתבות לא מחמיאות העוסקות בחבר הכנסת נפתלי בנט, יו"ר העותרת. 

השופט פוגלמן קיבל את העתירה בעיקרה וקבע כי בתקופת הבחירות (90 ימים לפני יום הבחירות וביום הבחירות עצמו) המלצות התוכן נחשבות בעצמן ל"תעמולת בחירות", ולכן היה צריך לכלול בהמלצות את שמו של המשיב 3 (פלוני), שהזמין אותן. השופט פוגלמן הוסיף כי המלצת תוכן היא קידום ממומן של תוכן, המסב את תשומת הלב של הגולש לתוכן שהמממן מעוניין שהגולש יקרא. הקידום הממומן שוכן באזור המיועד לפרסום. הוא פרסומת שנועדה לעודד גולשים לצרוך תוכן נוסף בנושאים שקשורים במישרין או בעקיפין לתכנים שכבר צרכו.

נפסק עוד כי הקידום הממומן נשוא העתירה נועד להגביר את הסיכוי שהגולש ייחשף לתוכן שעשוי להשפיע על הצבעתו. הוא נועד להשפיע על הצבעת הגולש. בעיני בוחר סביר יש לו השפעה על ההצבעה במנותק מהתוכן המקורי ולפיכך הוא ייחשב כתעמולת בחירות. מזמין הפרסום שילם ל-Outbrain עבור הפניית הקורא של כתבות באתר אחד, לכתבות אחרות, שאינן עולות במקורן כדי תעמולת בחירות (דיווח חדשותי ומאמר דעה). המלצת התוכן (הקידום הממומן) שמפנה אל הכתבות עשויה להיחשב לתעמולת בחירות לשיטתו של פוגלמן, ולפיכך הורה לאאוטבריין למסור לימינה את פרטי מזמין הפרסום [תב"כ 18/24].