תזכיר חוק: מידע על מתחסנים סרבני חיסון יעבור למשרד החינוך ולרשויות המקומיות

אולי יעניין אותך גם

משרד הבריאות פרסם בצהריים תזכיר חוק לתיקון בריאות העם, המתיר למנהל הכללי של המשרד להעביר מידע לרשויות מקומיות ולמנכ"ל משרד החינוך לצורך עידוד התחסנות נגד נגיף הקורונה - ולקבל מארגוני הבריאות בישראל מידע על מתחסנים. התזכיר ממתין להערות הציבור עד מחר בשלוש ושלושים בצהריים.

לפי התזכיר המוצע, המנהל רשאי להעביר מידע מזהה אודות מי שקיבל ושלא קיבל חיסון, ואודות מי שקיבל מנת חיסון ראשונה וטרם קיבל מנת חיסון שניה,  אם שוכנע כי המידע נחוץ לשם סיוע למשרד הבריאות לעודד את הציבור להתחסן. מקבלי המידע יהיו עובד של רשות מקומית שקבע ראש הרשות ומנכ"ל משרד החינוך, ביחס לעובדי הוראה.

המנהל יאשר העברת מידע רק אם סבר שיש למקבל המידע יתרון בנקיטת פעולות בעניין זה, לעומת הפעולות שנוקטים משרד הבריאות וקופות החולים (law.co.il מעיר שאלה מילים יפות וספק אם יש בהן תוכן לנוכח לחצי ראש הממשלה ומשרד החינוך להעביר מידע כזה). עובדים של הגורם שמקבל את המידע יהיו רשאים לקבל אותו בכפוף לחתימה על כתב סודיות. עוד מורה התזכיר כי אדם שהגיע אליו מידע לפי סעיף זה ישמור אותו בסוד, לא יגלה את האמור בו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לעידוד התחסנות. מקבל המידע ימחק את המידע בחלוף 60 ימים מקבלתו.