משרד המשפטים בוחן את המשטר הנזיקי/ביטוחי עבור רכבים אוטונומיים

אולי יעניין אותך גם

משרד המשפטים פרסם פנייה לקבלת עמדת הציבור, בתחום דיני הנזיקין והביטוח, לקראת הסדרת השימוש ברכבים אוטונומיים בישראל. מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד הקימה צוות לבחינת המשטר הנזיקי והביטוחי המתאים לשימוש ברכבים אוטונומיים, כחלק מהדין הישראלי כפי שהוא מוסדר כיום. במסגרת עבודת הצוות נערכו ראיונות עם אנשי מקצוע שונים ונאסף חומר אקדמי ומשפטי מרחבי העולם. עם סיום שלב איסוף החומר, גיבש הצוות הבנה ביחס לשאלות המרכזיות הדורשות הכרעה והוא מבקש כעת לקבל את עמדת הציבור בשאלות אלו.

המסמך מפרט את המאפיינים הייחודים של רכבים אוטונומיים וכן את ההסדר החוקי הקיים בארץ, ומדגיש את הסוגיות המרכזיות הדורשות הכרעה ואשר בנוגע אליהן מבקש המשרד לקבל את עמדת הציבור, לקראת קביעת ההסדר הנזיקי והסדר ביטוחי הראוי, לצורך שילובם של רכבים אוטונומיים במערך התחבורה הישראלי.

בין השאלות בהן עוסק המסמך: שאלת האיזון שבין הנימוקים התומכים במשטר של אחריות מוחלטת לבין הרצון לעודד חדשנות טכנולוגית; שימוש במשטר ביטוח חובה לצורך גידור הסיכון וככלי לאיזון בין מטרת ההרתעה והרצון לקדם פיתוח; כיצד נכון להסדיר את שיתוף הפעולה בנוגע לאיסוף המידע וניתוחו בין החברות המפתחות והמפעילות רכבים אוטונומיים לבין הגורם שיבטח את פעילותם, ועוד. התייחסות ניתן להעביר בכתב עד ליום 28.2.2021, לכתובת הדוא"ל TomNa@justice.gov.il. מקור: משרד המשפטים.