רשות החדשנות עוצרת הענקת מענקים חדשים בהעדר תקציב ל2021

רשות החדשנות מודיעה היום כי בהיעדר תקציב מדינה לשנת 2021, לא תוכל לאשר מענקים חדשים. הרשות צופה כי תקבל מסגרת תקציב מאושרת במהלך חודש פברואר ותוכל לחזור ולאשר מענקים חדשים. עם זאת, הרשות מדגישה כי מענקים שאושרו במהלך שנת 2020 ימשיכו להיות משולמים כסדרם.