משרד המשפטים מציע להקל את ההגשה במערכת המקוונת של רשות הפטנטים

משרד המשפטים פרסם להערות הציבור טיוטות של חקיקת משנה בתחום הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים והעיצובים. מטרת התיקונים המוצעים לתקנות היא להקל על הציבור הרחב בהגשת מסמכים, הודעות ובקשות שונות לרשות הפטנטים, באמצעות מערכת ההגשה המקוונת של הרשות. כיום, לשם הגשת מרבית המסמכים במערכת המקוונת, נדרשת הזדהות באמצעות תעודה אלקטרונית.

עם כניסת התיקון המוצע לתוקף ניתן יהיה להגיש באופן מקוון את כלל המסמכים הדורשים הזדהות אלקטרונית, וזאת באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. מערכת זו מאפשרת לאזרחים להזדהות באתרים ממשלתיים שונים ברישום אחד בו הם מזוהים באמצעות שני פרטי אימות, הכוללים מספר תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי של המגיש או דרכון.

בהתאם לטיוטות חקיקת המשנה, התיקונים המוצעים הם לפי החלטת הממשלה 2960 משנת 2017, כמשמעותה בקווים המנחים שפרסם הממונה על יישומים ביומטריים במשרד ראש הממשלה, מכוח המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה. בהחלטה זו הומלץ בין היתר על הצורך בתיקוני חקיקה בתחום ההזדהות הבטוחה, לרבות באמצעות שני פרטי אימות. התייחסות לטיוטות תקנות המשנה ניתן להעביר עד ליום 9.2.2021 בשעה 23:59. מקור: משרד המשפטים.