רשות ניירות ערך קובעת: מטבע קריפטו הוא נייר ערך

אולי יעניין אותך גם

מטבע קריפטו הוא נייר ערך ולפיכך כפוף לחוקי ניירות ערך הישראלים, כך קובעת הרשות לניירות ערך בהחלטה תקדימית הנוגעת לשאלת סיווגם של מטבעות קריפטוגרפיים.

ההחלטה ניתנה בתשובה לפניה מחברת הבלוקצ'יין קירובו למתן הנחיה מקדמית (pre-ruling). חברת קירובו מפתחת טכנולוגיה המאפשרת לבטל פעולה בבלוקצ'יין שנעשתה בטעות. החברה גובה עמלה על כל פעולה הנגזרת מסכום ההעברה ומאפשרת לשלם את העמלה באמצעות מטבע הקריפטו שבו בוצעה ההעברה או באמצעות מטבע קריפטו שהחברה תנפיק בעצמה.

קירובו ביקשה מהרשות לקבוע כי המטבע שלה הוא Utility Token, כפי שהוגדר על ידי הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים לציבור במסגרת דו"ח ביניים שפורסם (דו"ח הביניים"), כלומר מטבע שנועד להקנות זכויות גישה או שימוש בשירות או מוצר שמציע מיזם מסוים, ולכן עליו להיות להיות מסווג כנכס ולא כנייר ערך.

קירובו טענה כי המטבע שלה בעל פונקציונליות ברורה, כלומר נועד להקנות גישה למוצר או שירות קיים (דהיינו תשלום העמלה עבור הפעולה), ולפי דו"ח הביניים, כאשר מדובר בהשקעה כדי לרכוש מוצר או שירות, יש להיזהר מ"תחולת יתר" של חוקי ניירות ערך.  עוד נטען כי לא סביר שהמטבע יירכש לצרכי השקעה פיננסית וזאת, בין היתר, משום שהוא מוצע למכירה במחיר קבוע באתר החברה ונמכר בכמות מוגבלת על מנת שלא לעודד רכישה של המטבע מעבר למטרתו הפונקציונלית.

הרשות לא קיבלה את עמדת החברה וקבעה כי המטבע הינו נייר ערך בעיקר משום שלדעתה "קיימת סבירות כי יהיו משקיעים שירכשו אותם למטרות פיננסיות ומתוך ציפייה לעליית ערך בגין החזקה בהם המאפיינת השקעה בניירות ערך." הרשות ביססה את קביעתה על מספר פרמטרים: קיומו של שוק משני המאפשר מסחר במטבע, החזקת חלק ניכר מהמטבעות כחלק מההון העצמי של החברה, התנודתיות האפשרית בערך המטבע כמשתנה של ערך העסקאות העתידיות והאפשרות של פיתוח מוצרים עתידיים.

הרשות אף ציינה כי לא ניתן להימנע מפרשנות מרחיבה של חוקי ניירות הערך מכיוון ששוק המטבעות הקריפטוגפיים אינו מפוקח על ידי מערכת רגולטורית חלופית שתספק הגנה ראויה לרוכשים.