המלצה: לעגן בחוק זכות לניוד מידע

אולי יעניין אותך גם

לעגן בדין הישראלי זכות לנייד מידע אישי כפי שנעשה ב-GDPR ובדינים מודרנים אחרים להגנת מידע. כך ממליץ צוות משותף של רשות התחרות, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והרשות להגנת הפרטיות. הזכות מאפשרת לאדם הפרטי לבקש שיועבר לחזקתו - ולעיתים גם ישירות אל צד שלישי - באופן מקוון מידע שגוף מסוים אגר על אודותיו, כך שיהיה ניתן לבצע בו שימושים נוספים או חוזרים.

ניר העמדה של הצוות מנמק את הזכות בכך ש"הזכות לניוד מידע מאפשרת שליטה עצמית במידע האישי מצד האדם הפרטי. ניוד מידע נועד בראש ובראשונה לספק לפרט אוטונומיה ושליטה רבה יותר על נתוניו ועל הנעשה במידע שנאגר אודותיו". בנוסף, "ניידות נתונים מהירה ויעילה, צפויה להגביר את רמת התחרות ואת מרחב האפשרויות לצרכן בשווקים הדיגיטאליים". עוד נזכרים כהנמקות לניוד מידע עידוד חדשנות מבוססת מידע ופיתוח מוצרים חדשים וכן הגברת אמון המשתמשים ונכונותם לספק נתונים נוספים לנותני שירותים.

להסדר החקיקתי מציע הצוות המשותף, בין השאר, את העקרונות הבאים -

  • הזכות תחול על מידע אישי בלבד, כלומר מידע אשר קשור לאדם יחיד שניתן לזהותו על בסיס אותו המידע.
  • הזכות לניוד מידע תחול רק על נתונים שמסר האדם ונתונים שנצפו מהתנהגותו - למשל, היסטוריית חיפוש או צפייה, אשר נאספות באופן אוטומטי על-ידי הספק - אך לא על נתונים שהוסקו משילוב שני אלה ("נתונים מעובדים") כגון נושאי עניין של הצרכן או מצב משפחתי.
  • חובת ניוד מידע חלה על מידע דיגיטאלי בלבד, וכן מתייחסת להעברת המידע בפורמט מקוון.
  • יש לקבוע עקרונות ברורים שיאפשרו העברת המידע, מבלי לחייב באופן גורף הטמעת טכנולוגיות מתאימות. בסקטורים האסטרטגיים המתבססים על מידע לפעילותם, יש מקום לשקול לקבוע רגולציה פרטנית ולפתח סטנדרטים אחידים לאופן העברת הנתונים באותו שוק.
  • לנושא המידע תהיה הזכות לבקש את העברת המידע האישי בעניינו ישירות מגורם אחד לגורם אחר.
  • עסקים קטנים יקבלו פטור מהזכות כדי להקל עליהם.
  • מימוש זכות הניוד לא ידרוש תשלום אלא במקרים חריגים.