הכנסת אישרה את מתווה הסיבים האופטיים

מליאת הכנסת אישרה אתמול (ב'), רגע לפני שהיא מתפזרת ככל הנראה, את מתווה הסיבים האופטיים של משרד התקשורת, שנועד לעדכן את האסדרה הקיימת באופן שיקטין את החסמים לפריסת רשת מתקדמת כלל–ארצית. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 74), התשפ"א-2020, התקבלה ברוב של 37 חברי ח"כ מול מתנגד אחד.

התיקון החדש לחוק התקשורת מקדם פריסת סיבים אופטיים בפריפריה, באזורים שבהם בזק לא תפרוס סיבים אופטיים לאחר שהוסרה מעליה חובת הפריסה האוניברסלית. בזק פרסה סיבים אופטיים ל-60% ממשקי הבית לפני כמה שנים, אך עצרה את החיבור לבניינים לאור טענה לחוסר כדאיות כלכלית. כעת, כאמור, הוסרה חובה זו ועל בזק להודיע למשרד התקשורת בתוך 5 חודשים על אחוז הפריסה אליו תרצה להגיע.

באזורים שבהם בזק לא תהיה מעוניינת לפרוס את התשתית תוקם קרן ייעודית שתמומן מהכנסות חברות התקשורת, שכספיה יסבסדו את הפריסה באמצעות מכרזים למשך 10 שנים. מקורות: גלובס (מאת גד פרץ) וכלכליסט (מאת אביאור אבו).