מבקר המדינה יתקוף אתרי ממשלה

אולי יעניין אותך גם

משרד מבקר המדינה פרסם לאחרונה מכרז להתקשרות עם חברות בתחום הגנת המידע והסייבר. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא 22 בדצמבר, 2020. המכרז פונה לקבלת הצעות בשני תחומים: ליווי וייעוץ בביקורות בתחום הגנת המידע והסייבר וביצוע מבחני חדירות.

מעיון במכרז עולה כי המשרד מבקש לערוך ביקורות בתחום הגנת המידע והסייבר בגופים המבוקרים (משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות והשלטון המקומי). המשרד מעריך כי שירותי הליווי והייעוץ יידרשו לכ-15 ביקורות בשנה, וכי שירותי ביצוע מבחני חדירות יידרשו לכ-5 ביקורות בשנה.