בלגיה: נוהל הודעה והסרה לשמות מתחם שאתריהם מפרים את ה-GDPR

אולי יעניין אותך גם

רשות הגנת הפרטיות בבלגיה חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם מרשם שמות המתחם הלאומי של בלגיה (be.) המאפשר לרשות לפעול להסרת שמות מתחם בלגיים שמארחים אתרי אינטרנט שקיים לגביהם חשד סביר להפרה חמורה של ה-GDPR. שיתוף הפעולה יפעל במתכונת הדומה לנוהל "הודעה והסרה", לפיה הרשות מוסמכת להודיע לרשם הלאומי על שם מתחם המפעיל אתר החשוד בהפרת ה-GDPR.

בעקבות זאת נדרש הרשם לשלוח התראה לבעל שם המתחם הדורשת ממנו לפעול לתיקון ההפרה תוך שבועיים, שאם לא כך יושעו זכויותיו בשם המתחם. במהלך תקופה זו, הרשם יחסום את הגישה לאתר ויפנה את תעבורת הגולשים מהאתר החשוד לעמוד אזהרה. אם ההפרות שזוהו באתר לא מתוקנות בחלוף שבועיים, רשאית רשות הגנת הפרטיות לפתוח בהליך למחיקת שם המתחם מהמרשם. נוהל ההודעה וההסרה נכנס לתוקפו ב-1.12.2020 (הסכם שיתוף הפעולה (בצרפתית) זמין כאן).