משרד המשפטים בוחן כיצד ראוי לתקן את חוק הגנת הפרטיות

אולי יעניין אותך גם

משרד המשפטים פרסם קול קורא בעניין תיקון לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לפיו שר המשפטים הורה לבחון כיצד ובאילו תחומים ראוי החוק הנוכחי, שנחקק בשנת 1981, לשינוי, לעדכון או לתוספת. המסמך מפרט כי בשים לב לתמורות הטכנולוגיות בעשורים שחלפו מאז נחקק החוק, וכן לנוכח השינויים המפליגים בהסדרים המשפטיים החלים במדינות העולם על הגנת המידע האישי, מבקש השר לקדם תיקונים מקיפים בדיני הגנת הפרטיות, מתוך הכרה בחשיבות תחום הפרטיות להגנה על זכויות האדם כמו גם לקידום המסחר, הכלכלה והחברה בישראל. 

לצורך כך המשרד פנה לציבור בפניה פתוחה, כדי לסייע בהליך זה, ומזמין אותו להעביר בכתב התייחסות לסוגיות הבאות: א. האם קיימים היבטים שבהם ההגנה שמעניק הדין הנוהג בישראל בקשר לזכות לפרטיות במידע ממוחשב המעובד במאגרי מידע היא חסרה או לא מספקת? ב. האם קיימים היבטים בהם הדין הנוהג לא מתאים למציאות החברתית והכלכלית, או מטיל נטל בירוקרטי לא מוצדק או מוגזם על ארגונים המנהלים מאגרי מידע או מעבדים מידע? ג. באילו תחומים יש לתקן את החוק. התייחסויות לקול הקורא ניתן להעביר עד ליום 13.12.2020. מקור: משרד המשפטים.