הרשות להגנת הפרטיות נגד כפיית שימוש בטכנולוגיות לניטור מגעים

אולי יעניין אותך גם

הרשות להגנת הפרטיות מתנגדת לכל שימוש כפוי ביישומון המגן או בטכנולוגיית מעקב אחרת, שיחייב את כלל הציבור כתנאי לכניסה למקומות ציבוריים. כך פורסם בסוף השבוע שעבר במסמך הרשות הנושא את השם חוות דעת של הרשות להגנת הפרטיות באשר לבחינת אפשרות הטמעה מחייבת של יישומון לאיתור מגעים, לרבות כלילתו תחת תנאי התו הסגול.

המסמך פורסם בהמשך לדיון צוות השרים הפועל מכוח חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה) התש"ף- 2020, ולקראת דיוני קבינט הקורונה בדבר בחינת אפשרות הוספת יישומון המגן לדרישות התו הסגול.

עמדת הרשות היא שכפייה של שימוש ביישומון או בטכנולוגיה אחרת לאיתור מגעים או מעקב אחר חולי קורונה, פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות לפרטיות. הרשות מנמקת את עמדתה בכך שמנתונים שריכזה ביחס לנעשה במדינות אחרות עולה כי לא קיימת קורלציה בין השימוש באמצעים טכנולוגיים לבין נתוני התחלואה. בפרט, אין ראיות כי השימוש באמצעים טכנולוגיים כופים מקטין את רמת התחלואה.

עוד טוענת הרשות כי היישומון במתכונת המוצעת יחייב שינוי במאפיינים הביזוריים שלו, המהווים רכיב מרכזי בשמירה על פרטיות משתמשיו. בנוסף, הטלת החובה תגביר באופן משמעותי ביותר את תחושת המעקב ואת האפקט המצנן, ואף תוביל את הציבור לחפש דרכים לעקוף חובה זו. לבסוף, הרשות טוענת כי הלכה למעשה, המשמעות של הטלת החובה היא כפייה של התקנת היישומון באופן גורף על כל אוכלוסיית ישראל ולחלופין שלילה בפועל של זכותו של אדם להיכנס למקום ציבורי, לרבות מקום המספק שירות חיוני.

הרשות מבהירה כי הטלת החובה כאמור נוגדת חזיתית את סעיף 12 א (ב) לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי, הקובע כי "התקנת טכנולוגיה אזרחית והשימוש בה ייעשו רק בהסכמתו מדעת של המשתמש ומתוך רצונו החופשי". כמו כן החובה נוגדת את פסיקת בית המשפט העליון 2109/20 בן מאיר נ' ראש הממשלה, לפיה "יש לשקול אם ניתן להשיג את התועלות החשובות הנדרשות באמצעות שימוש במנגנון וולונטרי ושקוף למשתמש".

לבסוף הרשות מבקשת להדגיש כי לא ידוע על דמוקרטיות מערביות אשר עושות שימוש גורף בטכנולוגיה בכפיה לאיתור מגעים. עמדתה היא שאין מקום כי דווקא ישראל תהא החלוצה בתחום, זאת, בייחוד לאור העובדה שלא הוכחה כאמור קורלציה בין הפעלת כלים אלו ובין הצלחת המאבק בקורונה.

בצד האמור, הרשות מבקשת להציע פתרון חלופי ולפיו יש לפעול לשם יצירת שינוי התנהלות בציבור הרחב באמצעות מתן תמריצים חיוביים לביצוע מגוון פעולות הנחוצות למאבק בקורונה, לרבות דיווח עצמאי על חובת הבידוד והתקנת יישומונים רלוונטיים.