המדינה מכריזה - המגן מת

אולי יעניין אותך גם

בהודעה לבג"ץ, בעתירת האגודה לזכויות האזרח, עדאלה, רופאים לזכויות אדם ופרטיות ישראל נגד החוק המסמיך את השב"כ לסייע למשרד הבריאות במאבק בקורונה, מודיעה המדינה, בלשון משפטית, שהמגן - "האפליקציה הלאומית למאבק בקורונה" - נפח את נשמתו.

להלן הציטוט המדויק: "ניכר שיישומון המגן הגיע לשיא האפשרי מבחינה טכנולוגית, ולאור המגבלות הטכנולוגיות שנמצאו גם בארץ וגם ביישומונים דומים בעולם, לא נראה כי ניתן לשפרו מבחינה טכנולוגית באופן משמעותי, מעבר לשיפורים הטכנולוגיים שהוכנסו בו זה מכבר. לכן, הוחלט כי אין מקום להשקעה נוספת בפיתוחו או הצדקה להוסיף ולהשקיע כספי ציבור בקמפיין לפרסומו, לאור תוצאות הקמפיינים הקודמים, היעדר אמון הציבור ביישומון וחוסר הרצון לשתף עמו פעולה, בנוסף על המגבלות הטכנולוגיות שהוסברו. עם זאת, הוחלט כי משרד הבריאות יוסיף ויתמוך בהפעלתו התקינה ובתחזוקתו של היישומון כל עוד אין חלופה הולמת העומדת לרשות הציבור".

law.co.il אוהב במיוחד את הלשון הפסיבית של "כל עוד אין חלופה הולמת העומדת לרשות הציבור" שמסתירה את האמת "כל עוד המדינה לא תעמיד חלופה הולמת לרשות הציבור (אבל אין לה תוכניות לעשות את זה)".