דו"ח הועדה להגנה מפני פרסומים פוגעניים ובריונות ברשת

הועדה הציבורית לגיבוש אמצעים להגנה מפני פרסומים פוגעניים ובריונות ברשת פרסמה דו"ח עם המלצותיה להתמודדות עם פרסומים פוגעניים באינטרנט וברשתות החברתיות.

הועדה בראשות שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) עדנה ארבל, מונתה באוגוסט 2015 על ידי שרת המשפטים דאז, איילת שקד, בעקבות התאבדותו של תנ"צ אפרים ברכה ז"ל. ברכה שם קץ לחייו לאחר שפורסם כאילו היה מעורב בפרשיית שוחד, למרות שחקירה אודות כך הובילה למסקנה כי לא היה בסיס לטענות. הדו"ח מוקדש לזכרו. על הוועדה הוטלה המשימה לגבש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט.

ההמלצה המרכזית של הוועדה היא להקים גוף ייעודי לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת, שיהיה הגורם המרכזי לעיסוק בכל הבטי התופעה, בין היתר העלאת מודעות, שיפור האוריינות הדיגיטלית של הציבור, הכרת הכלים הקיימים בעניין, ועוד. כמו כן, מוצע כי הגוף יפתח כלים "רכים" לטיפול בתופעת הפרסומים הפוגעניים, ישמש במה לגישור בין הפוגע לנפגע ויציע כלים טיפוליים הרלוונטיים לנפגעים.

בנוסף, הועדה המליצה בדו"ח להשיק קמפיין ממשלתי לעידוד שיח ראוי ברשת; להטמיע תכנית חינוך ארצית בנושא כבוד האדם המותאמת לגילאים ולמגזרים השונים; לקדם הסדרים שונים בחקיקה, ובראשם יצירת מנגנונים שונים להסרת פרסומים מרשת האינטרנט בהליך מהיר, כגון הסדר של הודעה והסרה, להסמיך גוף שיוקם לשם פניה לספקיות התוכן לצורך הסרת פרסומים פוגעניים קשים להסמיך בית משפט להורות על הסרת תכנים כאמור או לצמצום החשיפה לגביהם. 

כמו כן, הוועדה גיבשה גם המלצות ייחודיות הנוגעות להתמודדות עם פרסומים פוגעניים נגד עובדי ציבור, ביניהן מינוי גורם ייעודי שיטפל בנושא בכל רשות ציבורית; הגשת תביעות אזרחיות בשם באי כוח היועץ המשפטי לממשלה; שימוש בכלי דוברות והסברה לשם קידום מודעות לחשיבות תרומתם של עובדי הציבור, ולבסוף הרחבת תחולתם של הכלים הקיימים כך שיחולו גם על מי שאינם עובדי רשויות ציבור אבל משמשים בתפקידים בעלי אופי ציבורי.