אירופה: פלטפורמות התוכן דורשות הגנה כשהן מסירות תוכן פוגעני מיוזמתן

אולי יעניין אותך גם

רשתות חברתיות המובילות, לרבות פייסבוק וטיקטוק, קוראות לנציבות האיחוד האירופי להקנות להן הגנה כאשר הן מסירות תוכן פוגעני מיוזמתן. לפי החקיקה באירופה, פלטפורמות לתוכן משתמשים נדרשות להסיר תכנים אסורים כגון תכנים גזעניים או כאלה המעודדים אלימות - רק כאשר יש להן "ידע ממשי" על אודות התוכן האסור (למשל במצב בו הוגשה תלונה על ידי משתמש ביחס לתוכן).

חברות הטכנולוגיה חוששות כי ייוחס להן ידע ממשי גם כאשר הן מאתרות תוכן פוגעני ביוזמתן, מה שעלול להקים להן אחריות במידה ותוכן פוגעני מסוים לא הוסר. החברות פנו לנציבות בבקשה לספק להן הגנה מאחריות גם במקרים בהם החברות נוקטות פעולות יזומות לאיתור והסרה של תוכן פוגעני. הרשתות החברתיות טוענות כי הגנה כאמור תאפשר להן לנקוט פעולות רחבות יותר נגד פרסום תוכן פוגעני בפלטפורמות שהן מפעילות. 

בשנים האחרונות גברה הביקורת נגד הרשתות החבריות בטענה כי אינן פועלות בצורה מספקת להסרת תוכן פוגעני. נציבות האיחוד פועלת לתיקון החוק בעניין אחריות הרשתות החברתיות ושוקלת, בין היתר, שלא לאפשר לרשתות הגנה מוחלטת במקרה בו נקטו בפעולות לאיתור והסרה של תוכן פוגעני מיוזמתן, אלא רק הגנה חלקית בהתקיים תנאים מסוימים וכן הטלת קנסות גבוהים יותר על רשתות חברתיות שהפרו את חובותיהן ביחס להסרת תוכן פוגעני.

בנוסף, הנציבות שוקלת להטיל חובה על רשתות חברתיות לספק למשתמשים מנגנון קל להתראה כי תוכן מסוים הוא פוגעני, לדווח באופן קבוע לרשויות הרלוונטיות על אודות היקף התכנים שהוסרו ולדרוש אמצעי זיהוי מוגברים ממשתמשים עסקיים. הנציבות שוקלת גם הקמת גוף שייעודו פיקוח ואכיפה של החוק. הצעת החוק צפויה להתפרסם בחודש דצמבר הקרוב. מקור: Bloomberg (מאת: נטליה דריזדיאק).