משרד התחבורה מבטל את מאגר צילומי רישיונות הנהיגה

אולי יעניין אותך גם

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות, ממנה עולה כי המשרד מעוניין לבטל את מאגר המידע של כלל תמונות מחזיקי רישיונות הנהיגה הישראליים, הכולל כ-4.5 מיליון רשומות, וזאת על-מנת לשמור על פרטיות המצולמים. יחד עם טיוטת התקנות פרסם משרד התחבורה גם דו"ח סיכום הערכת השפעות הרגולציה (RIA) בנושא מאגר התמונות. הפעלת מאגר התמונות מוסדרת כיום בתקנה 174א(א) לתקנות התעבורה, המחייבת כי רישיון נהיגה יונפק יחד עם צילום של בעליו, על-ידי מחשב משרד התחבורה. התמונות שמוזנות למאגר מצולמות באיכות ביומטרית בהתאם לאמנות בינלאומיות בתחום התחבורה אותן אישרה גם ישראל. 

בשנת 2018 תוקנה תקנה 9(א) לתקנות התעבורה. עד התיקון חלה על הנהגים חובת נשיאה של רישיון נהיגה בתוקף בכל נסיעה. התיקון שינה את החובה, כך שנהג יכול לשאת עליו אחד משלושה אמצעי זיהוי - תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה. שינוי התקנה הקטין מאוד את התועלת שבהמשך הפעלת מאגר התמונות, ביחס לסיכון הכרוך בהחזקת מאגר כה רגיש (דליפת התמונות לגורמים בלתי מורשים ופגיעה בפרטיותם של מחזיקי רישיונות הנהיגה). לפיכך נתבקשה מחיקתו בטיוטת התקנות. מקור: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. ניתן להעביר הערות לטיוטת התיקון לתקנות התעבורה עד ליום 22.10.2020.