פייסבוק: לא נוכל להמשיך לספק שירותים באירופה

אולי יעניין אותך גם

פייסבוק הודיעה לבית המשפט הגבוה באירלנד כי אינה רואה איך תוכל להמשיך לספק את שירותיה באירופה אם יוקפא מנגנון העברת המידע שלה מן האיחוד האירופי לארצות-הברית. הדברים נכתבו בתצהיר שהגישה פייסבוק בתמיכה בתביעתה נגד הרגולטור האירי לפרטיות, שהוציא צו מקדמי האוסר על החברה להעביר מידע לארצות-הברית. 

בתצהיר כותבת Yvonne Cunnane, ראשת תחום הגנת המידע ויועצת משפטית בפייסבוק אירלנד, כי "אין זה ברור (לפייסבוק) כיצד, בנסיבות אלה, היא תוכל להמשיך לספק את שירותי פייסבוק ואינסטגרם באיחוד האירופי".

בחודש יולי פסל בית המשפט הגבוה באיחוד האירופי את הסדר ה-Privacy Shield המאפשר להעביר מידע אישי מאירופה לעיבוד בארצות-הברית, בפסק דין שרמס 2. בית המשפט אמנם הכשיר מנגנון חלופי להעברת המידע - הוראות חוזיות אחידות (SCC) שעליו מתבססת פייסבוק - אך בה בעת, הבהיר כי יש לשקול חיזוק של ההוראות בדרישות נוספות להגברת רמת ההגנה למידע. בית המשפט הדגיש עוד כי בכל של העברת מידע מחוץ לאירופה המבוססת על ההוראות החוזיות האחידות, חובתן של רשויות הגנת המידע הלאומיות של מדינות האיחוד האירופי להורות על השעיית העברת המידע אם הן סבורות שמקבל המידע לא מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו להגנת המידע.

בעקבות פסק דין זה, הודיע הרגולטור האירי לפרטיות המפקח על פעילות פייסבוק, כי הסדרי העברת המידע אליהם התחייבה פייסבוק אינם מספקים ואינם יכולים להמשיך להתקיים כפי שהם. הוא אף הוציא צו המורה להקפיא את העברת המידע בין פייסבוק למדינות האיחוד האירופי. בשבוע שעבר, פנתה פייסבוק בבקשה לבית המשפט הגבוה באירלנד בבקשה להקפיא את הצו באופן זמני. בית המשפט נעתר לבקשה עד לדיון בהחלטה בחודש נובמבר.

התצהיר שהגישה פייסבוק כעת הוא במסגרת הליכים אלה. מקור: רויטרס.