הממשלה החליטה להאריך את הסמכת השב"כ לסייע במאבק בקורונה

אולי יעניין אותך גם

הממשלה החליטה אתמול (1.9) להאריך את הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במניעת התפשטות נגיף הקורונה ב-21 ימים נוספים (עד ליום 22.9.2020). ההחלטה, שניתנה בהתאם להוראות סעיפים 3(א) ו-3(ב) לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף-2020, תובא לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום א' הקרוב, בהתאם להוראות החוק.

בהחלטת הממשלה [347] נקבע כי הממשלה שוכנעה, על-בסיס חוו"ד אפדימיולוגית שהונחה לפניה, כי בשל חשש להתפשטות רחבת היקף של מחלקת הקורונה, עדיין מתקיים צורך מיידי וממשי להסתייע בשב"כ וכי גם בעת הזו אין חלופה מתאימה לכך בשים לב לסיכון הנשקף לציבור. עוד מציינת ההחלטה כי בפני הממשלה הונחו גם המלצותיו של צוות השרים לבחינת הצורך לסיוע השב"כ וכן חוות דעתה של הרשות להגנת הפרטיות בעניין.