הרשות להגנת הפרטיות: להשקיע בשיווק המגן 2, להרחיב חקירות אפידמיולוגיות

אולי יעניין אותך גם

הרשות להגנת הפרטיות טוענת כי יעילותן של החקירות האפידמיולוגיות באיתור מגעים אינה נופלת מזו של השב"כ וקוראת להרחיב את השימוש בהן. הרשות מלינה על כך שקמפיין ההסברה להמגן 2 "היה מוגבל וחלקי ביותר" וקוראת להשלימו. לבסוף, הרשות ממליצה לשלבה במסגרת תהליך האפיון והפיתוח של אמצעים טכנולוגיים משלימים למגן 2, שכן הם עלולים לטמון בחובם פגיעה משמעותית בפרטיות. כל הדברים הללו כלולים בחוות דעת שלישית מאת הרשות להגנת הפרטיות בהתאם לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש.

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף–2020 קובע כי בחינת הצורך בהמשך פעילות הסיוע של השב"כ תעשה על ידי צוות שרים שימונה במיוחד, "ובהתחשב, בין השאר, בפגיעה בזכות לפרטיות." עוד קובע החוק כי בטרם בחינת הצורך תונח בפני הצוות חוות דעתה של הרשות להגנת הפרטיות בעניין זה.

הרשות קוראת בחוות דעתה להשקיע את מירב המאמצים והמשאבים בקמפיין שיווק הסברתי להטמעת המגן ואף לגייס לשם כך מובילי דעת קהל ומקבלי החלטות בכירים. היא ממליצה עוד להקפיד על כך שבחקירה אפידמיולוגית לא תהיה כל היכרות בין המתחקר למתוחקר שכן יש בכך כדי להרתיע את האזרחים מלגלות למתחקר את מלוא המידע.