אילינוי: התכתבויות ציבוריות במייל פרטי כפופות לחופש המידע

אולי יעניין אותך גם

תכתובות דואר אלקטרוני והודעות טקסט פרטיות של עובדי ציבור כפופות לחוק חופש המידע (FOIA). כך קבע בשבוע שעבר בית משפט מחוזי לערעורים במדינת אילינוי. לעובדי ציבור שלא מעוניינים שיחשפו את חשבונם האישי, בית המשפט המליץ "פשוט להימנע מלהשתמש בחשבון האישי לעניינים ציבוריים".

הקביעה התקבלה על רקע בקשת מידע שהגישה האגודה לשיפור הממשל המקומית (BGA) ביחס לממצאי בדיקת עופרת במי השתייה שערכה עיריית שיקגו בבתי ספר בעיר. במסגרת זו העירייה התבקשה לחשוף תכתובות שנערכו בין כמה מעובדי העיר באמצעות חשבונות פרטיים ועסקו בממצאי הבדיקה. העירייה סירבה לנסות ולאתר את התכתובות הפרטיות בטענה שהחוק לא חל עליהם וכי יהיה בזה כדי לפגוע בזכות הפרטיות של העובדים.

ואולם, השופטים קבעו כי התכתובות מתייחסות לעניינים ציבוריים ולכן יהיו כפופות לחוק חופש המידע. קביעה אחרת, לדידם, "תאפשר לפקידים להסתיר מידע- ‘פשוט’ על ידי שימוש בחשבון האישי, ותפספס את המטרה של החוק". אשר לחששות העירייה לפיהם לא תוכל להכריח את עובדיה לחשוף את התכתובות, בית המשפט הציע את עזרתו באכיפה. מקור: פסק הדין ו- Capitolfax (מאת ריק מילר).