מבחינת הממשל בארצות-הברית, ה-Privacy Shield חי וקיים

אולי יעניין אותך גם

משרד המסחר האמריקאי, האמון על ניהול הסדר ה-Privacy Shield, ימשיך לטפל בבקשות חדשות להסמכת חברות אמריקאיות להסדר וכן בבקשות לחידוש שנתי של הסמכות קיימות. כך מבהיר המשרד בשאלות ותשובות שפורסמו בעקבות פסילת הסדר בידי בית המשפט האירופי לפני כשבועיים. ארגונים החפצים לחזור בהם מהשתתפותם בתוכנית ה-Privacy Shield רשאים לעשות זאת לפי הכללים שנקבעו בהסדר. מנגד, ארגונים שהוסמכו להסדר ולא מבטלים את הסמכתם חייבים להמשיך לציית לכל כללי ה-Privacy Shield שנטלו על עצמם. במובן זה, פסילת ההסדר ע"י בית המשפט האירופי לא פוטרת את הארגונים שהוסמכו להסדר מהתחייבויותיהם.

מלבד זאת, משרד המסחר ממשיך בהפעלת תוכנית ה-Privacy Shield המקבילה המיועדת להעברות מידע אישי משוויץ לארה"ב. לפי הבהרות משרד המסחר ועל יסוד הצהרות נציבות הגנת הפרטיות בשוויץ, פסילת ה-Privacy Shield בבית המשפט האירופי נוגעת רק למתכונת הפעילות להעברת מידע מהאיחוד האירופי. הפסילה בבית המשפט האירופי לא חלה על הסדר ה-Privacy Shield הקיים בין ארה"ב לשוויץ. נציבות הגנת הפרטיות בשוויץ צפויה לפרסם את המלצותיה לאחר שתשלים את בחינת פסק הדין.