עתירה טוענת - משרד הבריאות מנהל מידע באופן חובבני

אולי יעניין אותך גם

בעתירה שהגיש גיא זומר, מייסד עמותת התמנון שפועלת להנגשת המידע, לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים טוען העותר כי טיפול משרד הבריאות במשבר הקורונה הוא חובבני ורשלני.

לטענת העותר, משרד הבריאות נוקט פעולות אשר יש בהן פגיעה בחופש התנועה והעיסוק של אזרחים כמו גם שימוש במערכות מידע בטחוניות לצורך מעקב אחר אזרחים, אך הנתונים אשר מובילים להחלטות פוגעניות אלה אינן נמסרים לציבור. לדבריו, למשרד הבריאות חסרות מערכות מידע בסיסיות ברמת טבלת נתונים וכי גורמים רבים במערכת נעדרים הבנה בסיסית של תיעוד מידע ושמירה על תהליכי עבודה סטריליים ככל שמדובר בנתונים. 

בעתירה, שהוגשה על-פי חוק חופש המידע, נדרש משרד הבריאות לחשוף בפני הציבור מידע רלוונטי לקבלת החלטותיו בהתמודדות עם נגיף הקורונה, לרבות: 

  • הנתונים הגולמיים על שרשראות ההדבקה, אשר לטענת העותר מהווים מידע חיוני לצורך שיח ציבורי מבוסס נתונים אודות מדיניות משרד הבריאות. 
  • אופי והיקף המידע שהועבר למרכז הידע ולמכון גרטנר; לטענת העותר, שני גופים אלה קיבלו מידע ממשרד הבריאות וביצעו בו שלל ניתוחים ועיבודים, אולם המידע הגולמי שנמסר להם לא פורסם. ככל שנמסר לגופים אלה מידע אישי, יש לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981. 
  • מדיניות משרד הבריאות בעניין מידע שיפורסם לציבור ומידע שלא יותר לפרסום: סעיף 6 לחוק חופש המידע קובע כי על רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור.

מקור: דה מרקר  (מאת: ביני אשכנזי).